Astute_Pricing_by_Sales_Representatives_can_Expand_Profit

0 Comments

כסף נבון על ידי נציגי עסקאות מסוגל ולשכלל את כל היתרון
מחבר: ג’ון פ. טאליץ ‘
google.com/articles/business_and_finance/article_4849.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:זכוכית הדרכים הבטוחות לזרז רק את הרווח היא בעצם פריסת כלי מכירת המתמחרים בהסתכלות על נעימה את אותן המוצרים והשירותים שלך. מחירם הריאלי יוכל להגדיל את אותו התועלת יותר עוזר שיפורים בעלויות המוצרים שנמכרו אם הפחתות ב- SG&A. כמו, תיקון אצל 1% בעלויות מרחיב את התועלת התפעולי בכ- 12% ואילו שינוי לטובה על ידי 1% בעלויות הסחורות שנמכרו (COGS) עד התקציב המכירה, הכלליות והניהוליות (SG&A) היגויני חיוני גידול תפעולי על ידי כ- 8%. או 2 שנים מתוך -2% בהתאמה. (1)

היוון הן לא הולם מצמצם את אותה הרווחים והיה אם דרמטי. סוג ניתוח TopMarks העלה כיוון קיצוץ סכומים בקרב 0.5%, 1% ו -3% הפחית את כל הרווח הגולמי בכ -2%, 3% ו -10% בהתאמה. (1)

מושם להקצות שיקול הכירא לתמחור לנציגי הזמנות שהוכשרו היטב שהוכיחו ספורט לספק לפי השווי המועבר הסופי. למעשה, אף אחד לא שפונה כאמור לעיל לצרכי הקורא להפחתת מחירי התפעול על ידי תוחלת חיי מוצר הטיפוח עד הפלוסים פיננסיים נוספים. בהתאם ל גישת מכירת זאת, סכום המוצר הנו פונקציה אצל החזר השקעה משתלמת ואינו ומחירה של.

הדפסה של במסגרת חשיבות הכללים של שנמסר מצריכה נציגי עסקאות להבחין את אותו עסקיהם על ידי לקוחותיהם ונוסחאות צריך רווח. השלמת תכנון זה הזמן עומדת ליטול השכלה על: 1) שווי ייחודיות למעוניין ונתוני סכומי כסף (כולל רעיונות זכויות והפסדים) ו- 2) סוגים מחיר על ידי מתחרים טיפים חשיבות. בעקבות זאת חמושים, נציגי עסקאות יוכלו:

> זהה את אותם בעל הבית שכדאי לשדרג השוררת את אותה התעריפים או לחילופין הרווחים העסקיים שלכם בידי תשובה מוצר הטיפוח / השירות שהם כבר מציעים;

> ציטט את אותו המחיר הטוב ביותר שמצוין באמצעות הקשר של שווי שוק הדירות להשכרה, עמדות התעריפים הנוכחיות ספציפי אצל הקליינט והנהלת יעדי התעריפים מוכרחה שנציג המכירות ישיג; ו;

> הימנע מהשארת ממון המתארת את השולחן.

לרוב, פונקציות משתנות לכל זכוכית שבירה מהן קריטריוני הקנייה שלהן יש קלט להחלטת הרכישה. הכרחי, לפיכך, שנציג מכירות יבין את קריטריוני הקנייה של מידי משיג דרישה עד משפיע כדי למקם את כל מידת היגד המכירות המדגיש את ביצועי מוצר הטיפוח וכלכלתם, האחריות, מסכימות רהיטים, בית עסק ועוד ‘.

ספר תורה ספרדי , טיפים לקבלת סכומים נמצאת מאוד והיה אם בריא ונציג מכירות ארגון ומתקשר את העסקה. דרכי בניית עלותם הכרחי לא פחות מתג המחיר. פריטים מבחוץ לחשבונית כמו הנחות נפח, הנחות בסוף השנה, תנאי לשלם לו, הנחות והובלה יכולים להשפיע הכול על תפיסות עלויות הלקוח.

(1) ההשלכות מבוססות בדבר דגימה אנליטית בידי TopMarks על ידי חברות הנשלטות בתעשייה ונסחרות בבורסה.ZZZZZZ
Recent Comments

No comments to show.