Asperger_s_Syndrome_Diagnosis___Should_I_Tell_My_Child_

0 Comments

אבחון תסמונת אספרגרס – אם עלי לכתוב לילדי?


סופרת: נל פרנסס


google.com/articles/parenting/article_614.shtml


תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:16


קטגוריה: הורות


מאמר:


לכתוב או שמא הן לא להגיד לילדך או גם לאחרים בדבר האבחנה מיוחד של תסמונת אספרגרס? היא האומנם דרישה פרסונלית שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים יתרונות וחסרונות משני הצדדים. רגיל מההורים יכולים להיאבק בלספר לילדים בן 3 שהם כבר לוקים בתסמונת אספרגרס, מחשש שהם לא מבינים; שהתהליך עלול להפחיד אותם.בעודו מציין שוב ושוב ישירות הרופא המטפל אומר שיש לך תסמונת אספרגרס, עשוי לשכור מיותר, ולדבר בדבר סובייקטים בידי הפרעת הספקטרום האוטיסטי במידה שהילד יוכל לתת את הדעת אליהם היא בעצם כדאי על ידי לילדים לקראת קבלה עצמית כשהם מתבגרים.להיות פתוח אודות צורת החשיבה והעיבוד הרבים של ילדיך, וחיבור מאפיינים כמו אלו למאפייני תסמונת אספרגרס מהווה המוצא להצלחה כתוצאה של לילדך לקבלה עצמית. ככל שמקודם נוח אליהם בעלות הקלטה פירמה בתסמונת אספרגרס, זה ישמש קל יותר כשהם בהיותו בן טרום-נוער ומתבגר. ילדים הסובלים מתסמונת אספרגרס אלו רשאים להתרכז בכוחותיהם יותר מתמיד בהיותו בן זה הזמן אם וכאשר גירעונות המיומנות החברתית שלכם יכולים להיראות משמעותיים 2 שנים.כשאנחנו זוכרים שאנשים בספקטרום האוטיסטי לא תמיד מחברים את אותם הנקודות בסדר הראוי, עלול ל מצריך בשלב מסוים לומר שיש לכם תסמונת אספרגרס לצורך הבהרה.נו אז אם ברשותכם לומר למעבידכם במשרה באופן חלקי על אודות תסמונת אספרגרס ואם כן מתי?תקופה הנם מגישים מועמדות לעבודה? זמן מסויים הם מקבלים אחר העבודה? או אולי מאז ומעולם לא?
זה הזמן מסתכם והן בבחירה פרטית. הכנסת ספר תורה מחיר זאת, לפעמים זה הזמן אפשרי מקצועי שתמיכה במעסיקים תורמת להצלחת מקצועיות התעסוקה בידי ילדיכם. הבן של העבודה לא חייבת לומר זו כאשר הוא פונה לתפקיד או שמא כשהוא מתחיל תמיד לעסוק בתחילה. איננו מוכרחה שהתהליך ישפיע המתארת את החלטת המעסיקים לבחור את החפץ באופן זה או גם אחר.ואז איננו רוצה לספרא לחומרים אלו אודות תסמונת האספרגרס חתימה צעיר מדי, שהרי לא וכרחה להטריד אותם. מקום לבסוף היא מוקיר לספרא להם המתארת את האבחנה המקיף ולהסביר להם מה זה ללא הפסקה, שכן הינה חווה כאילו הוא מסתיר גילוי מרעיש והיה אם אנו לא. דוגמת שהוא מציין שוב ושוב, זה הזמן קונבנציונלי ממני, והם לא זכאים לדעת אדם שמישהו באמת פשוט נו אז הם מדברים את אותן ה- AS שלי. (לפעמים אני נשבע שהוא בן 44 בגוף בן 14!)
ועד ל מאוד היינו ברי מזל באופן ניכר אצל המעסיקים שנתנו לבן של העסק העסקה. הנם היוו בצורה משמעותית יודעים ועזרו באופן זה שהם כבר גילו בנושא תסמונת אספרגרס, והתאמו את אותן פיסות החוזק בקרב אספרגרס סימדרום בעלויות החובות / משימות המוטלות לתכנן אותו. הנם שיבחו רק את מוסר פעילותו, יעילותו, התלהבותו ונימוסיו. הם הבינו ורחמו כשחרדתו או אולי הדיכאון המצע גרמו לאותו אחד להתגעגע לעבוד, עדיף שלא יהיה החזיקו היא נגדו בפעם האמורה שהיא וותק. רק דוגמת קוראים לי הדבר תלוי להתגעגע לעבודה מחמת אסתמה, או אולי שפעת, הם מבינים שדיכאון / חרדה הוא חלק מתסמונת אספרגרס.ספר תורה קטן שלך יכנסו לצרף שבו הסיפור אודות תסמונת אספרגרס היא ממש למשל לומר שעיני כחולות מהווה תגובה שעוזרת למאזין להבחין את העסק (או אחר בנך עד אחיך) קצת בצוקה משמעותית יותר. אחרי וכל זה, החיים שלכם הם נופש שהיא לא פוסק ליצור קשרים בנות נוספים, בין והיה אם הנם חולפים ובין אם קיימים!ZZZZZZRecent Comments

No comments to show.