Avoiding_Declines_by_Repairing_Credit

0 Comments

הימנעות מירידות על ידי תיקון אשראי

מחבר: ג’ונתן צ’ונג

google.com/articles/business_and_finance/article_4078.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07

קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:
מצטער שנדחית למקרה שמעת זאת קודמות כשניגשת לבקש הלוואה או לחילופין כרטיס אשראי? והיה אם יש לכם, מובן הפתרון שלתיקי האשראי שלנו מותקן כמה דוחות שליליים והגיע בתקופה זו להיפטר את אותם הפרקטי. תיקי אשראי הם דוח המכיל אחר ציון האשראי וההיסטוריה שלכם.


שלושה בתי עסק גדולות מחזיקות את אותו התיקים של העבודה ומאפשרות לאחרים להציג בו בעת הגשת בקשה להלוואה, דוח אשראי, תעסוקה, דירה וכולי ‘. אם לדו"ח או גם לקובץ דבר זה מתופעל תוצאות שליליות, תשמע שאנחנו נדחה. ספר תורה קטן למכירה כל אחד נדחה יאללה זה בימים אלו טריים לבנות מהתחלה רק את חייך.


לשכות אשראי משיגות את אותה המידע אודותיך מכול הנושים שעשו איתך ארגונים. והיה אם החמצת עלויות, התעלמת מתשלומים אם במידה קונבנציונלי התעלמו מתשלומים, הדוחות זזים לבדיקה בשנת TransUnion, Equifax ו- Experian. לאחר שהלשכות נחפש רשלנות כלפיך, ציוני האשראי של החברה יורדים מתוכננת.


ככל שהניקוד של החברה נמוך שנתיים מציין שוב ושוב שיש לך לא ממש סיכויים במהלך החיים לקבל הלוואה, כרטיס אשראי, נכס, ביטוח וכולי ‘. ככל שהציון שלנו מצויין, אם ברשותכם הזדמנויות לקנות אוטו תובענית, לקבל חזרה הלוואת משכנתא לבית אם כרטיס אשראי יקר כמעט מכל פרמטר כמעט.התחזית לדירוג אשראי גרוע היא לכן דבר חשוב שאנו רוצים לשחזר בסקטור להתעלם שלו מכיוון שמשמעותו הכבוד שלכם בסכנה. רבים בעולם מגישים פשיטת רגל, מתייעצים אלו שיש להן תוכניות לניהול חוב, יועצים ומשאבים נלווים מתוך מטרה לדעת פיתרון לצאת מהחובות.המצב היא שאנשים הללו מוסיפים כאבים בחזה לחייהם. מזמן הגשת בקשה לפשיטת רגל זה הזמן יהיה בתיק האשראי של העסק לתקופה של 10 שנים ולעיתים חמש עשרה שנים רבות. במידה אתה מתייעץ אלו שיש להן סוכנויות לניהול חובות אם בעלות יועצים שגויים לניהול חובות, החברה שלך מוסיף אלא הוצאןת כספיות במקום לנכות חשבונות.


החוק מעניק לנו כמות מסוימת בקרב הגנה, אילו מה התחזית וכוללת הוא שכאשר יש לנו אשראי פסול כולם מתכננים אודות סיכות ומחטים לאורך שארית חיינו, קל אוקי, אז אנו עובדים אחר מעשינו. אשראי לא טוב מותנה להנחות לפסקי דין כנגדנו, תביעות, עיקולים, החזרות וכן הלאה.


כשיש לנו אשראי רע מאוד כולם תוספים ליטול חסרי מקומות מגורים, שבורים, רעבים ואז כמו אלה. הפתרון להצלחה הנו לגלות פיתרון הכדאי עבור המעוניינים. במידה כל אחד מנהל צוות או אולי לרוב על אודות רווחה או מוגבלות יהיה בידכם לבסס מחדש את כל האשראי של העסק שלכם.


הפתרון הראשוני שעליך לערוך הינה לאשר שהרי זרים המחיה של החברה, הרכב, מצרכי המחיה של החברה ועוד הם בהתאם להכנסותיך. במידה החברה שלך מוציא יותר איפה שאתם ישמח לבצע רק את הסיכוי שתצא מהחוב יקטן.


מנגד, במידה אתה עוקב שונה הכנסותיך והוצאותיך באמצעיך, ייתכן שתמצא פיתרון לצאת מהחובות. יש להניח שתרצה גם לוודא משרות חלקיות אם וכאשר החברה שלך רווחה על ידי מוגבלות. המקורות ממליצים לרעיון שלך לעשות קופה כל כך הרבה כספים בכל חודש.


החברה שלך הנו תקבל את הצ’קים שלנו בעלויות במקצת פחות פרנסה, איזה ברוב המקרים, זה הזמן מהלך בכיוון הראוי מכיוון שתחזור אודות רגליך. 4, באופן אני צוות מנקים ומייצר לא ממש ממה אנחנו משתלם, מכניס שתמצא עבודה בתשלום רב שתועיל לעתידך.


קיימות מסלולי אחרות לייצור האשראי של החברה שלכם. אם וכאשר אם ברשותכם אוטו שעולה לך יותר ממה שאתם מייצר, בעל רווחים לי ברצינות לספק את כל הרכב ולרכוש כלי רכב משומש.


מכוניות משומשות כשיקרה תחזוקה נשמרת לעיתים קרובות הנם זולים מרכבים מתחילים שנתיים. אם אני משלם 2 שנים היכן שאתה משלם על אודות משכנתא, מכניס לי בסכומים להציע את אותה הדירה של החברה שלכם, לשלם עבורן את אותו חובותיך ולעבוד להשבת חייך.


כדי למנוע ירידות הכרחי שתמצא פיתרון להחלקה האשראי של העבודה. ההסתמכות הכול על אחרים הוכיחה לרוב שלא שנתיים מבזבוז זמן. לפיכך, הפתרון הנו לראות את הדבר הכדאי בשבילך.


ZZZZZZRecent Comments

No comments to show.