ATA_vs__SATA_Hard_Drives

0 Comments

ATA בעוד כוננים קשיחים SATA
מחבר: מק מק’קלן
google.com/articles/computers_and_internet/article_2582.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:


בתקופה האחרונה היוו עדים להתפתחויות מלהיבות בייצור כוננים קשיחים עם הכנסת מטמונים מעניינים 2 שנים, מהירויות ציר מהירות יותר, מהירויות העברת אלמנטים גבוהות יותר ואמינות חזקה.
כוננים קשיחים ATA (הידועים לרוב כונני IDE) הנם דגם הכונן הקשיח שעובד למחייתו במדויק את ברוב מחשבי משתמשי הקצה. הוצג בשנת 1986, תקן ATA ראה שינויים רב גוניים להצלחת הגודל והמהירות בידי הכונן הקשיח אשר היא מסוגל לתמוך. ATA-7, ששוחרר בשנת 2001, עלול לשמור על אודות קצב המרה של נתונים בעלייה על ידי 133 מגה-בייט / שנייה .ATA-7 נתפס למודל האחרון לתפעל ATA המקביל.
ב- 2000, יצרני הכוננים הקשיחים יכללו תקן הטוב ביותר בידי הכונן הקשיח עם תכונות של Serial ATA, הפופולרי עד מאוד SATA. הכוננים הקשיחים על ידי SATA התגברו על כל המגבלה של ATA כגון תקלות אלקטרומגנטיות (EMI), תזמון אותות ובעיות נוספות של אחרות שלמות דגשים. עם סיטואציה זריז, SATA הפך לסטנדרט הקונבנציונלי עבור מרבית משתמשי המחשב הביתי.
התיאור הבא מפרט אחר ההבדלים מצד ATA ו- SATA.
Attachment Technology Attachment (ATA) מבוסס הכול על ממשק מקבילי אצל 16 סיביות ומשמש למרבית לשליטה בכוננים קשיחים במחשב. ויש, קבצים מצורפים לטכנולוגיה מתקדמת סדרתית (SATA) הנם התקדמות טורית על ידי סיבית אחת על ידי ה- ATA המקביל. יהיה בידכם להבחין בנוחיות מכיוון כוננים קשיחים אצל SATA לשם כוננים קשיחים של ATA באמצעות חיבורי החשמל הסלולארי והנתונים הייחודיים המשמשים בגב הכוננים הקשיחים.
כאשר משווים ATA מחכה מול SATA, לכוננים הקשיחים בקרב SATA מתופעל התעלות ביצועים המבדילים כש מכוננים קשיחים בידי ATA. ספר תורה ספרדי SATA מיועדים יותר להתקנה ושואבים פחות חשמל. מאפיין גדול אחר של SATA מהווה רוחב הפס החשוב מאוד החדש. הדגמים האחרונים על ידי כוננים קשיחים ATA נותנים רק את קצב העברה של המתאימים המשמעותי מאוד של 133 מגה לשנייה. בעוד שתקן SATA החדש עלול להעניק המרת דברים על ידי ואפילו עד 150 מגה לשנייה.
בהתאם ל Seagate, תצליחו היום שיש שהרי הביצועים על ידי כונני SATA הכול על פני כונני ATA יעמדו על אודות כדלקמן -5%. ההתפתחויות בטכנולוגיית SATA ללא ספק ישתפרו באופן זה. העתיד של SATA מגלה עניין מצויין בקרב משתמשי המסך, הכוננים הקשיחים אצל SATA בנפח 600 מגה לשנייה צפויים בסביבות שנת 2021, שיספקו מהירות וביצועים "שובים".

כשיקרה נעשה בדיקת ביקורת מבנים בין כוננים קשיחים על ידי ATA וכוננים קשיחים בקרב SATA, עשוי שתמצא שכן כונני SATA יעלו יותר, אילו כשבוחנים את כל הצד החזק המשלבים על ידי כונני SATA אודות פני ATA, כדאי לכלות מספר אירו נוספים עבור כוננים קשיחים בידי SATA.
במילים אחרות, הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת על ידי SATA מספקים המלות מקצועיים לציון המתארת את פני הכוננים הקשיחים על ידי ATA אם וכאשר חושבים צריכת הרבה חשמל, לא יקרות וביצועים. מומחיים ישנם בפרוייקט הפקת כוננים קשיחים בעלי ערך בריאותי 2 שנים של SATA אשר בהחלט יתרמו לפיתוחים בידי הכוננים הקשיחים לעמוד בקצב עם כלי אוטונומי מרכזיים נלווים מתוך מטרה לשפר את אותה הביצועים הכוללים של ערכת מחשב ביתי.
ברר http://harddriveusa.com שתקבל חומרים כימיים קליינטים בכוננים קשיחים.
ZZZZZZRecent Comments

No comments to show.