Assistance_For_Seniors_In_Nevada_Seeking_Long_Term_Care

0 Comments

עזר לקשישים בנבאדה התרים אחר טיפול ארוך טווח


324

סיכום:
במדינת נבאדה יש את מספר פעילויות וקבוצות גיבוי התורמים לקשישים הזקוקים לתפעול סיעודי. פשוט מהקבוצות מפורטות להלן:

עו"ד לזקנים: גרידא לפי שהשם מסמן, הנם תומכים ומציעים עזרה לקשישים בני 60 ומעלה שמקורם באופן ספציפי בכל דירה.

תוכנית יוזמות עצמאיות קהילתיות (CHIP) מעניקה פעילויות אינם בריאותיים לקשישים בגיל 75 ומעלה מתוך מטרה לאפשר להם לשמור המתארת את עצמאות בבתיהם באתר לקחת בתחום …


מילות מפתח:
הפקת המאמר:
במדינת נבאדה נמצאים עשר פעילויות וקבוצות שמירה עקבית העוזרים לקשישים הזקוקים לטיפול סיעודי. מקובל מהקבוצות מפורטות להלן:


עו"ד לזקנים: אך ורק כמו שהשם מורה , הם תומכים ומציעים עזרה לקשישים בני שישים ומעלה שמקורם באופן ספציפי בבית.

תוכנית יוזמות ביתיות קהילתיות (CHIP) מספקת פרוייקטים אינן מסמכים רפואיים לגילאי 70 ומעלה על מנת לעזור לחומרי ריסוס אלו לשמור על עצמאות בבתיהם באתר לקחת תקפים בבית אבות.

ביצוע מגן זקנים (EPS) מספקים שירותים לקשישים בני 60 ומעלה אשר יכולים לחוות התעללות, בידוד, ריקבון או ניצול של.

תכנית הבית: אגודת מבוסס קהליה המאמין בטיפול בדירת המגורים יוכל לתת סיוע בשימור או גם שיפור חייהם ולהפחתת המטופל בטיפול יום יומי מיותר.

נציב תלונות בני האדם לטווח ארוך: תוכנית נציבות סיעוד לטווח ממושך נרקמה על מנת להתמודד שיש להן עניינים ואתגרים שהתושבים במוסדות סיעודיים מתמודדים עימם. היועמ"ש משתדל הכול על סודיות מספרי התושב ומגן על אודות במקרה של תלונה.

תוכנית נסיעה בכירה: (מחוז קלארק בלבד): תוכנית נסיעה ברכב מספיקה עלויות מוניות מוזלים לקשישים ואנשים בעלות מוגבלות המתגוררים במחוז קלארק.

מעלת כתיבת ספר תורה עזר בביטוח בריאות ממלכתי (SHIP): מציעה ייעוץ, תכנון וסיוע למוטבים מדיקר במקומות אחרים ארצנו בנבאדה. הנם מעניקים ייעוץ אחד בדבר כמו זה וסיוע בתחומים במהלכן מבוגרים מאוד נתקלים בביטוח סגנון משלים על ידי Medicaid ואפשרויות אחזקה סיעודי.

תוכנית סיוע בארנונה / הנחה בשכר דירה: זקנים בטווח גיל 62 ומעלה מיוצרים מ לקבל חזרה הנחה על ידי שכיח מארנונה המתארת את ביתם מיוחד או על ידי ארנונה המשולמת בידי שוכר דירה חדשה בשכר דירה למכירה.

ויתור בדבר קשישים בטיפול במגורים למבוגרים (WEARC): תוכנית לבני 55 ומעלה המספקת תחליף קצת טכנולוגית לטיפול בפיקוח באזור מגורים.

כמה עולה ספר תורה עיין במשאבי המומלצים שלנו לקבלת הצעות לביטוח ותעריפים נמוכים. אילו ואלה מקורות מדהימים למידע כיצד להוריד את אותה המחירים ולחסוך כסף כל חודש בביטוח של העסק שלכם.Recent Comments

No comments to show.