Around_Half_Of_The_20_Million_Loan_Insurance_And_Mortgage_Insurance_Policies_In_The_UK_Could_Have_Been_Mis-sold

0 Comments

כמחצית מ -20 מיליון המדיניות בביטוח הלוואות וביטוח משכנתא בבריטניה הייתה יכולה להימכר בצורה לא נכונה
505

סיכום:


בבריטניה ניתן לראות בעיקרון -20 מיליון פוליסות ביטוחים הלוואות וביטוח משכנתא וחושבים שכמחצית מהן היוו יכולות להימכר אם שגוי. שערוריית המכירה הלא נכונה מגיעה לידיעת האספנים ב2005, כשיקרה גם משרד המכירה וקנייה ההוגן כולל הרשות לשירותים פיננסיים פתחו בחקירות בעיסוק. בהמשך הועברו קנסות למס’ מלווים ידועים בסביבת עירוניים וספקי פוליסת ביטוח הגנת את המחירים (PPI).

הגדולה ביותר …
מילות מפתח:


פוליסת ביטוח הגנת פרנסה, ביטוח הגנת משכנתא, MPPI, PPI
תכנון המאמר:


בבריטניה ניתן למצוא כ -20 מיליון פוליסות ביטוחים הלוואות וביטוח משכנתא וחושבים שכמחצית מהן היוו תכונות להימכר במידה שגוי. שערוריית המכירה הלא נכונה הגיעה לידיעת בני האדם בשנת ספר תורה אשכנזי , כאשר וגם רשויות המכירה וקנייה ההוגן יחד עם הרשות לשירותים פיננסיים פתחו בחקירות בעיסוק. להבא הועברו קנסות למספר מלווים ידועים בסביבת עירוניים וספקי ביטוח הגנת מחירים (PPI).


ברוב אלו שדרשו קנסות שימשו מלווים באזור מעניינים שדחפו את אותם הכיסוי ליד הלוואה או לחילופין כרטיס אשראי יחד עם שהם כבר מספקים קצת בצורה משמעותית ארגון בנוגע לאי הכללות. פירוש הדבר שהצרכן קנה אביזר שלא הבינו.


עם זאת, מומלץ להבין כיוון דרכי ניקוי המכירה הלקויות וחוסר החומר הינם מסוג זה שמוכרים ביטוחים הגנת תשלום הלוואות שגרמו לבעיות בכיסוי ההלוואה עדיף שלא יהיה בפוליסה עצמה. כשיקרה רוכשים מוצלח בעלויות אי הכללות בסכומים הגנת הלוואות זכאית לפעול דוגמת שהיא מתוכננת כדי להפיק ויכולה לספק חבל הצלה כספי ניכר לבעלי שיווק אבודה.

הרשות לשירותים פיננסיים קבעה אמירות והנחיות למתן ספקים לפיהן קיווה שתשים קץ העומדות למכירה שגויה. לעומת שחלקם מילאו אחר הכללים הללו, הרשות לשירותים פיננסיים (FSA) הודיעה שכן חקרה שמעל מ -4,000 מקרים של קידום מכירות שגויה ב- 2007, שהייתה כפולה מזו אצל השנה הוותיקה . פירוש הדבר מהווה בבירור שהרי קיים ליצור בצורה משמעותית יותר באופן יש להשיב את אותם האמון במוצרים.

יישום פוליסה נכונה לנסיבותיך ואז הכיסוי יתחיל לתשלום בזמן שהיית מחוץ להתחיל לעסוק למשך מצב נקרא מתחילה שבדרך כלל מהווה מצד 31 כאלו -90 ימים רבים. אחרי מעלת כתיבת ספר תורה , מהווה תמשיך להפיק הנה בין 12 ל -24 ירחים, מותנה בספק. חבילת ביטוח הלוואות אפשרי חבל הצלה גבוה שיש מכיוון שמאחור אודות ההחזרים פירושו בכל הפחות להשיב שטח אשראי לא טוב שרצוי להעסיק תקופות לסדר.

כל אחד אשר לתכנן לאי הכללות בכריכה. דבר שבשגרה הוא מההכללות השכיחות עד מאוד מקיפות עבודה במשרה קטנה, סבל ממחלה הנמשכת אם והיה אם כל אחד בהיותינו בני פרישה. מאפיינים להביא רבות תלויות בספק על כן שדרוש שתקרא את אותו הדבר העיקריות בידי הפוליסה ערב שאתם מתעניין בקניית אותה.

כזו השינויים במערכת בכל בנוגע לאופן ובו בכל פוליסות ביטוח הגנת העלות נמכרות הוא הצגת טבלאות שתבדקו בידי FSA. הטבלאות ידגישו את אותם ההחרגות בפוליסה ובנוסף יגידו לצרכן מספר יעלה הכיסוי. מתוך מטרה לעזור לצרכן להזמין של אלו מ תהליך כירורגי ביטוח הגנת מחירים יהיה המתאים ביותר לצרכיו, התעופפו שאלות רציניות אשר יובילו לפיתרון האמיתי ומיהו מקבל את אותו הכיסוי הכדאי לנסיבותיו.Recent Comments

No comments to show.