AT_T_Creates_The_Largest_Free_Calling_Community

0 Comments

AT&T יוצרת את אותו הקהילה הגדולה ביותר לשיחות בלי כסף
321

סיכום:


אלו שיש להן הרכישות והאיחוד האחרונים בקרב AT & Ts, Cingular Wireless מצוייה עכשיו תחלופה ל מטריית AT&T Inc. במועד מסיבי של מיתוג מחדש בידי הרכישה האלחוטית שלה, AT&T הכריזה בדבר תוכנית UnitySM הראשונה שלה שתעניק למנויים גישה לקהילת הקלטות החינם הרצינית בארצות הברית. תוכנית האחדות תעניק למנויים האלחוטיים הקלטות בלי כסף שאין להם הגבלה בתוך כל כך שאר הטלפונים על ידי AT&T הכללים של רישומי טלפון אלחוטיים וחוטי טלפון.

תוכנית האחדות בידי AT & Ts מתחילה ביממה ראשון, ינואר …

מילות מפתח:


חברת מספר טלפון אלחוטי, אגודת טלפון סלולרי, AT & T, Cingular

מוסד המאמר:


בנות הרכישות והאיחוד האחרונים בקרב AT & Ts, Cingular Wireless ממוקמת בזמן זה באתר מטריית AT&T Inc. תמלול הקלטות מסיבי אצל מיתוג מהתחלה בידי הרכישה האלחוטית שלה, AT&T הכריזה על תוכנית UnitySM הראשונה שלה שתעניק למנויים גישה לקהילת שיחות החינם הגדולה בארצות הברית. תוכנית האחדות תעניק למנויים האלחוטיים הקלטות חינם ש שטח אל כל כך שאר הטלפונים על ידי AT&T כולל רשומות אייפון אלחוטיים וחוטי מכשיר.

תוכנית האחידות אצל AT & Ts מתבצעת ביום אחד ראשון, 21 בינואר 2021 והינה היצע המוצרים היחיד הראשון אצל AT & Ts מימים אלו לקיחת AT & Ts על ידי BellSouth Corp. ואיחודו בקרב Cingular Wireless. תוכנית הנה קיימת להפגיש הקלטה ביתיות, עסקיות ואלחוטיות מתוך מטרה ליצור את אותם קהילת השיחות הגדולה המונה 2 שנים דרך -100 מיליון מספרי AT&T וקו אלחוטי.

מנויי ה- Unity זכאים להוציא ולקבל הקלטות ללא תשלום מכול מספר AT&T בפריסה ארצית ללא לגבות דמי ניצול נוספים בקו כבלים או שמא מבלי להשתמש בדקות האלחוטיות ספציפי בכול שעה. יש ברור מגבלות לתוכנית. על מנת לקחת יכול, יותר מידי השיחות חייבות מתחילים ולהסתיים בארצות הברית. ארבע, כל הקלטה הדואר הקולי האלחוטי, הקלטות סיוע בספריות, רשומות חיוג חינם, 900 מסבירים, משוחחים בינלאומיים ומספרי חיוג הן לא זכאים לרשת השיחות ללא תשלום. שים לב שהתכניות האלחוטיות החדשות על ידי AT&T אינם מקיפות רגעים גלגול.

יתר על כן, על מנת להעפיל לרשת יוניטי המיוחדת, המתארת את הקורא להירשם העוזרות לשירות האלחוטי AT & Ts והן ל- AT & Ts לשירותי חוט מקומיים ומרחקים ארוכים מאוד ש דבר. תוכניות האחדות המעודכנות מסכימות בתוכניות קטנות ובתכניות חברתיות שנע מצד שישים דולרים לחודש ליותר דרך -300 דולרים לחודש. יתרון לפרטים נוספים של התוכנית יהיה הנוחות בקרב חשבון בודד שלכל המנויים בשירותים המקוונים והאלחוטיים. רשת האינטרנט החדשה קיימת לכל משתנים המגורים החדשים והקיימים על ידי AT&T למגורים ולעסקים זעומים בקרבת השירות שלו 30 המדינות.