Asbestos___Magic_Mineral_a_Silent_Killer

0 Comments

אסבסט – קסם מינרל רוצח שקט
מחבר: דייוויד קנט

google.com/articles/legal/article_654.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13
קטגוריה: בסיסי
מאמר:


בקרה בדבר דיני אסבסט בעבודה 2002 (סקרי אזבסט)

(התקנה המיוחדת 4; חובת שליטה על אסבסט)

חוקי הבקרה המתארת את אסבסט בתהליך עבודה (CAWR) 2002 מטילות חובה חוקית על אודות כל אחד האחראי לתחזוקה ותיקון בקרב שטחים אשר אינם בביתו ושטחים מעורבים בקרב מקומות מקומיים מושכרים ל: –

1) להגדיר באופן קיים אסבסט והיכן הוא מצויים

2) נניח כיוון אסבסט יש פשוט באופן הוכח אחרת

3) רשום רק את הממצאים וההנחות

4) עקוב נפרד אופי כל אסבסט

5) יישם תוכניות לניהול הריסק מכול אסבסט

6) מספק עיצוב לבאים אודות עם אסבסט

שאלות מקובלות

למה משפיע האסבסט על אודות מגרש המכוניות שלי?

ראוי לבחור מסחר שנבנו לפני תמלול הקלטות בחינם ליצור סקר אסבסט. במידה אני בבעלותך אם בבעלותך על מרב שטח שונה שאינו ביתי (כולל כל המבנים המסחריים, הציבוריים או שמא התעשייתיים) או אולי מקומות בבית עם פריטים משותפים (למשל מגורי מדרגות, פסי טיבן, מסדרונות), שלך להקים ולנהל רישום אצל יותר מידי תכשירי הטיפוח המכילים אסבסט ( ACMS).

האם עלי להוריד משאבים המכילים אסבסט (ACM)?

לא, לאו דווקא. יש צורך לרכוש כל כך סיכון ברוב הפעמים מהווה ברוב הפעמים נשאר בשטח ומצבו נרשם, מנוטר ומנוהל.

דבר זה מתפעל אופן השימוש העיקרי באסבסט במבנים?

ציפויים מרוססים; בדבר פרויקטים פלדה, וקרניזים חומר מסוג בטון ותקרות, להגנה מפני ש בידוד ואש.

הַשׁהָיָה; בידוד על דודי צנרת ותעלות

לוחות בידוד; במחיצות, דלתות אש ואריחי תקרה

מוצרי מלט אסבסטוס; יריעות על וקרניזים וגגות, אריחים, מיכלי של מים קרים, מרזבים, מחיצות וגימורי עץ דמוי גבס דקורטיביים.

מיהו יש את בסיכון?

אף אחד לא שמתחייב לעבוד מטעמכם בענף כל המשפחה דוגמת תמלול הקלטות , חשמלאים, נגרים, אומנים ומעצבים. בכלל יצור דברים מובאות בסיכון אם וכאשר אנשי מקצוע בגדי תעסוקה מלוכלכים.

"נשימה באבק אסבסט רשאית להנחות למחלות הקשורות לאסבסט"

אילו מה סוגי אסבסט מסוכנים?

תמלול הקלטות חינם סוגי האסבסט קיים פוטנציאל להביא לסרטן ריאות.

הגיע לא מורכב מבקש סיב כדלקמן במטרה להרוג, לכן באופן העסק שלך נחוץ שתהיה בו לפרטים מלאים על סקרי אסבסט או שמא בכל אלמנט מצב ובטיחות אחר, כיצד לא להעביר מסר באמצעות דוא"ל לכתובת info@centralsafetyconsultancy.co.uk ואחד מהצוות של העסק שלכם יותיר איתך איחוד בקרוב.

www.centralsafetyconsultancy.co.uk