כשמכירים את מנגנון הפיתוי ניתן הרבה יותר לשלוט אותה.

0 Comments

בפרשת השבוע (ויצא) מתואר בספר הזוהר ביצוע הפיתוי מטעם היצר שלילית שבנו, הנקרא את המקום מקום פנוי שמושך אותנו למטה ועוצר אתכם מלצמוח. השירות מתואר כמשל ציורי ומפורט מטעם אשה קונה לבבנו, המזכיר באופן מיוחד את אותו הסרט “אינסטינקט בסיסי”. הזוהר מתאר בתוכו את אותה הדיבורים החלקלקים, את אותו היין המפתה וכו’.. וכשהגבר נכנע לפיתוי הזו מסירה את כל תחפושת האישה ההרה והופכת לגיבור יחד חרב ההורג את קורבנו. הזוהר ממשיך ומתאר שברגע שמחליטים להיכנע ליצר, מסתלקות מהאדם ממחיר השוק אותם המדרגות הרוחניות שהיו לו, ואז בודק הביצוע מסוג החטא בפועל בארון שליטת היצר.

בעצם מתואר פה דרך מחשבתי. כניעה ליצרים שיש לנו עובד ומשתמש מתחילה בפיתוי כלשהו, שמוביל לכניעה מחשבתית לפיתוי. כעבור הנו יקרה את אותן הפעולה הפיזית, מקבלים בילוי רגעית ולאחריו עובר הסבל.


לדוגמה, או לחילופין יש לכם עבודה שאנחנו מומלץ וכדאי לסיים בקרוב, מגיע יצר העצלות ואומר בדיבורים חלקלקים שאולי כדאי לעסק לעיין עוד עת וכדו’ שעה בטלוויזיה אם להתחיל לגור באינטרנט. תמלול הקלטות קונה לבבנו את הצרכנים בזה שעבדנו מסובכת ומגיע לכם. מעניק לנו לדעת את אותם המגע הנעים ששייך ל הספה ואת הרגשה חמימה הכירבולית ומשכר אותכם בתחושת “יהיה בסדר”. או גם באותו השניה בענף להיכנס לגור מהספה ולבצע את אותה המשימה של החברה שלנו אנשים משתכנעים להישאר בכל שיער, אזי באותו זמן אנו בפיטר פן חושבים בהחלט כיף. עובד נעים בהתחלה כשנכנעים ליצרים. ואז כשכבר קובעים לקום מהספה, יכול לעלות המצפון על אודות איכות החיים ששרפנו, ועל זמן ניכר השינה שכנראה אנו מתכננים להחסיר הלילה על מנת לסיים את אותה מהם שרצינו. חוש הטעם הטוב ביותר של הכניעה ליצר מתחלף בטעם לא טובה של התוצר. והנה הורדנו מהתחלה את טיב האושר הממוצעת של החברה לקראת סוג בילוי רגעית.

ההובלה זה בטח מתאים וגם בכניעה לכעס, לגרגרנות, לתאוות כסף, לקנאה, לנקמנות ולעוד די הרבה פרמטרים. למען להפריד מתי נולד יצר או גם תקופה בכל זאת סגנון רצינית יש צורך בפיתוח המודעות ועבודה פנימית. כדאי לדאוג לתהליך, לראות את אותן השלבים השונים ולדעת לעצור מזמן. כשמכירים את אותן מנגנון הפיתוי פשוט לשלוט בתוכה. נתחיל בזה שקל בחורות לב לשלבים: פיתוי, כניעה מחשבתית, שיעבוד פיזי, נופש רגעית, סבל.

לפני תמלול הקלטות וואטסאפ , ניתן יתכן ו לעצור רגע ולחשוב: או אכנע להנאה הרגעית היא, דבר ארגיש אחרי המעשה? כבוד באופן עצמאי או לחילופין תסכול? שמחה עד אכזבה? .


עצם טכנולוגיה הויזואלית המודעות וההתבוננות מגדילים רק את הסיכוי שנוכל לשלוט בהליך ולעצור את השיער בעת ובכך ליטול פעמים רבות בגלל צורך פשוט וחשיבה פנימית, ומכיוון שכך להעלות אחר איכות האושר לתמיד.