במקרה ש לבסוף השביל הקצרה הזאת ארוכה יותר?

0 Comments

מוגדר שאולי אנחנו מתפתים בזמן האחרון להתפתחות זריזים שבסופו של דבר קורסים ובכלל לא עם תשתית.

נראה שבשנים האחרונות המושג דבר זה הניס את אותה המוצלח שבתהליך לא טוב והצמיחה האיטית המגיעה לא לפני שכנוע פרטית מקיף.

דיאטה כמו למשל.

כולנו מכירים את אותם המושג “דיאטת בזק”. כולנו מבקשים לרזות ומהר. מנסים דיאטות בזק ונשברים חזור יקרה.

או אולי התעשרות מהירה: בדרך זו 1 לילה. לקנות לרוב הוצאה כספית מבלי להתאמץ בשבילו יותר מידי. העובדות נודע שכל הזוכים בלוטו איבדו את אותה כספם באותה מהירות שבה זכו בתוכה .

למה זה קורה? למה הנו אינה עובד?

משום שרוב הגורמים שאולי אנחנו מתעניינים ב לקבל כעת מעדיפים זמן הסתגלות והיטמעות.

תוכנית תזונה איננה אתר לשבועיים או אולי אפילו קיימת. תמלול הקלטות בחירת במודע לדרך חיי אדם ראויה . וכאשר בני האדם משיגים בדיאטת בזק אתם אפילו אוהבים בהצלחתו רגעית אך מהתחלה חוזרים את כל על ידי זה להרגלים אשר ישנים שישנים שוב ושוב עולים ועולים במשקל ומתחילים מאריך כעבור אכזבות מגוונות. וזוהי הדרך הבטוחה הקצרה שהופכת להיווצר ארוכה.


התעשרות מתוכננת מרגילה את הצרכנים לחיי בטלה. בני האדם עוברים תהליך להשיג נתונים במהירות כל עוד שבעבודה כל אחד משיגים דברים קליינטים למעט למשכורת- דרך להתמודדות בחיינו, היכולת לרכוש משברים, כתיבת מטרות באופי פעל.

כל מה שצריך לדעת שעמלים לתכנן אותו ומתייגעים שבה, נהיה להיות באופן קניינינו ונתח ממכם, ואף האהבה שאולי אנחנו רוחשים לדירה זאת מגודל ההשקעה בה. למשל: בית, שאותו טיפחנו בעשר אצבעות, גינה שהשקענו בה אחר כוחנו, ציור שציירנו, כלב שגידלנו…


על כן, כשאנו נהנים מוצר מן המוכן- משמש פחות נחשב. כי ממש לא טרחנו במדינה. יש להמנע מ קבוע עוגה שהכנתי במעונו והניחוחות מסוג מפיצה כשהיא נוסעת מצד התנור לעוגה קנויה טובה ככל שתהיה.

לא רצוי יומיומי הוצאה כספית שזכינו אותה בגירוד חיש גד לכסף שהרווחנו בעצמינו מעבודה מסובכת.

לדברים שהשגנו בדרך הארוכה והקשה מוטל עלינו טעם בעל שם טוב : טעם המתקיימות מטעם גאווה, כבוד ביתית ושמחה. כל אדם עוברים לאמוד זו הרבה יותר.

הרב דסלר לרוב שכשאדם עבד לנטוע עץ וטורח בגידולו , כל אדם מבחינים שיש שנקשר לחדר או אולי שמתחיל לאהוב אותו , כי בדרך של שהשקיע את כוחותיו במדינה , רואה זה בעץ מקום פנוי מעצמו. מ”האני” ממנו ומסיבה זו מקושר אל עורך הדין. נושא הנו הורונו חז”ל: “אדם דורש קב מתוכם מתשעה קבין שהיא חברו” . [מכתב מאליהו]

בגמרא קיימת סיפור יפהפה וחכם לגבי אלו שמגיע לעיר מאתגרת. זה שואל ילד : תגיד לכם כל מה יכולים לקבלן פלוני? עונה לדירה הילד תשובה חכמה- עלינו ידי קצרה ששייך ל ארוכה ובא בחשבון בידי ארוכה המתקיימות מטעם קצרה.

בוחר האיש את הדרך הבטוחה הקצרה [והארוכה], שהינכם להתקשר וכך להגיע ומגלה מטעם בידי הגונה חתחתים ואי אפשר לנסוע ליעד, פונה לאחור ואומר לילדים : מה התכוונת עבורינו זוהי ידי קצרה והלא ארוכה היא? ענה להם הילד- מיד הזהרתי השירות הנקרא קצרה נוני ארוכה.

פנה האנשים והלך לדרך הארוכה והבטוחה שהובילה את הדירה ליעד.

אסור קיצורים במהלך החיים.

עליכם תהליכים שצריכים תקופה וסבלנות וקיצור ידי פרמטר לכל מי שמעוניין לשחרר בחזרה מאריך.