רצוי וכדאי להעלות את אותה הדגש בנושא צבירת הנבונה.

0 Comments

אודות פרשת השבוע (אמור), כתיבה הרב יוסף מלעבוד, מקובל מן המאה ישן, שהאות א’ ששייך ל המילה אמור, הזאת סוד החכמה. תמלול הקלטות בעברית ממשיך ומצטט את אותו טקסט קהלת “החכמה תחיה את אותם בעליה”. היהדות מוכרת משקל גדול לענף החמה. גדולי ארץ לאורך הדורות אינו נודעו בשל המראה או שמא גוגלו של השרירים שלהם, אלא גם באופן מיוחד בשל החכמה שאליהם והמידות הכדאיות של הדודים.


המילה חכמה מתחלקת לצורך “כח מה”. המילה “מה” בגימטריה היא 45 שדבר זה אפילו הגימטריה של המילה “אדם”. במילים אחרות מתוחכמת זו גם כח יש הנקרא כל מי. יש הרבה בכל זאת בפשטות הפיזית, ככל שלאדם מוטל עלינו הרבה יותר יטפל וחכמה, נקרא ידע לשמור על תזונה מתאימה, להיזהר מזהים מסוכנים, לארוז גלאים יחסים בריאות לא תקינה, להתפרנס בכבוד, לשמור אודות בריאותו ולהתנהל באופן שתאריך את איכות החיים.

גם בצורה הרוחנית, מתקדמת מיומנת לחדוות עבודה ושמחה מעבר לעונג שבהנאה גשמית. מתוחכמת מעלה בטיב המודעות, באינטואיציה, ביכולת להתמודד בשיתוף פרובלמות, עוזרת בהבנת הפרקטיקה ובלקיחת דברים בפרופורציות.

בוודאות שחכמה לבדה אינו מוכרת, וכאן נכנס הרב יוסף עבודה ואומר שמילה “מור” שבמילה “אמור” מייצגת אחר החסד. (על פי דברי האר”י הקדוש*, מור, שהוא אחד מסממני הקטורת מבטא את אותה ספירת החסד כל עוד שהאחרים, לדוגמה שיבולת נרד, כרכום, קינמון וכו’ מסמלים ספירות מגוונות לדוגמא נושא, מלכות, גבורה וכו’).

כלומר האבן בסיס הוא למעשה בשילוב מסוג מתקדמת וחסדים, כמו בשילוב שנתנו לך כדוגמה גדולי מדינת ישראל שהיו ידועים בחכמה שלם, במידות המפורסמות ובנתינה שאליהם. על מנת שלחכמה שבבעלותנו תהיה תעריף, אנו צריכים לספק ולהשפיע לא לפני.


בעיקר מהסבל היום נגרם מהעדר מתוחכמת, אפילו הידע הנדרש האינסופי שזמין לך בקצות אצבעותינו. כל אדם מטופלים במחלות הנובעות מתזונה לקויה, אנחנו מעשנים ולקחים כימיקלים בלי לדעת בוודאות את ההשפעות שהם עושים, צעירים גדלים בעזרת חסכים בגלל שהוריהם שלא למדו משנת חיוניים בגידול צעירים, בני האדם נמצאים בדיכאון מכיוון אי ידאג על הטכניקות לפנות לאושר, ואף גבוה המדינית, מדינת ישראל סובלת בגלל ש בורות במדינות שונות בעולם על המצב במדינה.

הדבר הבעייתי מחמירה כאשר פעילות בתרבות שמקדשת את אותו ה”שואו” ואת הדרמה. כך נחפוץ תוכניות בישול, תוכניות ריאליטי, נוספות דרמטיות ושליליות, סרטים והצגות על גבי פני רכישת ידאג.

או אולי נקדיש קלוש יותר מזה עת ללימוד, מירב רבדיו, לא ממש הרבה יותר תקופה לחשיבה וניתוח וצבירת ידאג, גורמים ישפיעו לטובה בעניין חיינו. כך נוסף על כך יש אפשרות ש נוכל לשרת דוגמה לילדינו. או גם את החיים של ילדינו חשובים לכל תמלול שיחות , מוטל עלינו להבין הללו ערכים אנשים מתעניינים ב לעודד אצלם. במקרה ש אנחנו חולמים על לעודד אצלם צבירת ידאג וחכמה ועשיית מעשים מצויינים, או שכנראה אנו משדרים לטכנאי את אותן קדושת המראה חיצוני, סיפוק מיידי שהיא רצונות, וקדושת ההנאה המיידית?

בשביל להעצים את רמת השיח בישראל ובתבל, לבנות ולשכלל אחר חייהם במדינות שונות בעולם, אנשים מומלץ להעלות אחר הדגש בנושא צבירת הנבונה, ולא רק בקבוצות עילית אף עשיית הוצאה כספית, אפילו כערך לאומי חברתי.