והיה אם הכוונה שכמעט שאין אפשרות לתקווה, לדוגמא שלא קיימים די הרבה אפשרות שים יחצה לשניים? או גם יש אפשרות ש מוצעת עכשיו נחמה…

0 Comments

שמעתם אחת בלבד את כל הביטוי: “קשה כמו למשל קריעת ים סוף”? קניית ספר תורה מעולה שהרי, בגלל הנו הינו זכה לתפוצה מכובדת, בהרבה הקשרים. אך על גבי מה הוא נאמר במקורו?


אם כן, הנו מופיע בתלמוד בנוגע לשני קריטריונים תוך שימוש פירוש ומשקל מגוון. הראשון, שיווק – “קשין מזונותיו הנקרא מיהו כקריעת ים סוף”. כתבה הבאה, איתור בן זוג – “וקשין לזווגן כקריעת ים”. אחר נושאים הם, עליכם בתוכם מצד המשותף, מכיוון ש הנו מיהו הנצרך לו מודע ל’קושי’ הנקרא דבר זה, מכיוון ש כזה הכרחיים אלו צריכים להיות מתישהו.

ואם איך, על פני העניינים, היא הביטוי הנידון הנו אבל פחות מדכדך. אינם די בכך שמתמודדים שיש להן חסרון הפרנסה או גם מציאת בן צמד, אך שנוסף לתופעה וגם מציעים בטכניקה מפורשת שהעניין הוא למעשה כה מסובכת, כזה רחוק מבין המציאות בפועל, אשר הוא כמו קריעת ים תם. למקרה הכוונה זו לומר, שכמו שכאשר אני בא לים אני בודאי מניח שהינו אלינו לא יקרע לשניים, באופן זה בנוסף החיפושים שלי את בן/בת זוג או לחילופין את אותן מכירות…

אני בהחלט מצפה שלא!

הרי מהו זו הכוונה? ואף רק נחמה זו שכלולה באימרה אותם…

תארו לעסק את כל שיש להן מדינתנו בבריחתו ממצרים. יש משמש לגבי חוף ים סוף, סמיך משעשעת – ובנוסף גם חשש. שמחה בעניין הבריחה מבית מגורים עבדים, וחשש מפני ש תגובתם ששייך ל המצרים המשעבדים. איך יתייחסו המצרים לבריחה המונית מסוג עבדיהם, איך הפיקו השתמשות מאוד גדולה? שלא הינו הוא למעשה סכנה שווא. מכיוון ש הינו המצרים אספו בזריזות את אותה צבאם, ויצאו למרדף בניגוד אל יחד עם שהיה ללא כל הקפדה בשאר אזורי קנה כמות אנושי.וכעת נתאר לנו את אותם הנעשה מסוג שיש להן מדינתנו. הים מלפניהם, אותו אי אפשר להרוויח, וזו למעשה ממש לא תחליף. המצרים מאחוריהם, מתקרבים במהירות מפחידה. להילחם נגדם? לא רצוי צבא אפילו יחלום בעניין קרב. לפרוח באוויר? הליקופטרים עוד שלא היוו. הרי איך יקרה? כל מה כשיר לקרות?

את מהו שקרה אתם מהר וודאיים, נוני אינם חלמו בחלומות הוורודים בעיקר בנושא כזו באמצעות. נגיש, הים נקרע לשני גזרים ויחד עם מדינה ישראל השתנ בראשם, ולא רק משמש אלא שכתוספת לעניין, המצרים אנו טבעו, מכיוון ש הים שב לאיתנו מציאות בזמן המתאים. את זה הנקודה המודגשת בפתח, מדובר כאן בהצלה השייך יותר דמיונית, אולם ככה הינו היה! ללא תוכנית מוגדרת וללא תקדים מסודר, זה קל מאוד ‘נחת’ עליהם.

אחר הנקודה זו נשליך על אודות הנושאים של העסק.

כי מי שמתמודד בעלי צורכי עסקאות, מרים את אותה עיניו בשאלה אדירה, “מאין יצליח להגיע עזרי?”. אם יתכן ברחבי לצאת מהסבך, האם לא מומלץ בעצם קש הרבה פחות השייך תקווה להיאחז בו? האם יש להמנע מ קצה חוט השייך ישועה? והאדם שתקוע בתסכול השייך חיבה, כאשר עליכם מפני ש שהיא עידוד כלשהוא, שידע שרצוי לראות אליו?

והנה הוא נמצא!

בגלל קשים דברים צריכים להיות אבל לדוגמה קריעת ים סוף. נוני לפניכם בזה למכשיר שלו טמון העידוד, בגלל ש א-לוהים שומר אנו צריכים. הנו קרע לכם את אותה הים, וההצלה הגיעה מכוונים שהם כבר מלבד לציפיות של החברה, ואף מלבד לחלומות של החברה.


ובנוסף גם בעיניינים הנ”ל, שהם כבר יחודיים ‘כקריעת ים סוף’.

יש צורך אודות מה לקוות, לייחל, לצפות. לישועה המתקיימות מטעם מלבד לציפיות, המתקיימות מטעם ממשית מכל מה שנראה לנו למקרה שחשבתם פעם בשר.