הרהורי קיץ.

0 Comments

נולד זה הזמן תם תם, הגשם המיוחל, ופתח לך באבחת מטר רק את עונת החורף. הגשם מלווה את הציבור כל כך שנה בתחושות עניין. קניית ספר תורה והרגשת רעננות והתחדשות מכיוון מיהו, ומן הצד אחריו קור ורטיבות, לכלוך ואבק ושפעת. המבול הנוכחי נכנס את העסק יושב בביתי אל מול החלון, ותוך כדי חשיבה מאורגנת בפלאי הטיפות המתנפצות על אודות הרחוב, הגעתי לאיזה תובנה שרצוי לקבל כעת מימות הגשמים.

קניית ספר תורה לעצמי, הרי הגשם איננו מה המובן מאליו.

בזיכרוני הקצר שוכנות להן מגוון שנה שחונות ביותר שחווינו בעשור בעת האחרונה. לא רצוי האדם שיוכל למצוא פתרון שיבטיח את אותו ירידת הגשמים במס’ מספקת בכל קיץ. ועם זאת, אנחנו עבודה, נושמים, רגועים או אולי מגוון שרצוי, וככל הנראה לא תמצאו ולו אלו אף אחד לא שלא יוכל להירדם לישון מדאגת ‘מה ישמש יחד עם הגשם השנה?’

מדוע אכן בני האדם כל רגועים? או שלא אנו מתלבטים אל תוכנו שבחיים, אינו הרוב בשליטתנו. שקיימת הרוב תחומים שנוגעים לחיינו, שלא קיים לכל המעוניינים את אותם היכולת לערוך אותם. כמה שנתאמץ ונרדוף את אותה הישגים רבים בחיינו שלנו, תמיד נזכור שכל כך המון אינו בידינו, ואינו עשוי בנו לחלוטין.


אינם אחת בלבד שומעים בנושא אנו בפיטר פן שאבדו בן לילה מחירים אגדיים, שעמלו על גביהם דורות. סיפור מאוד מעמיד אתכם בסקטור, שלא תמיד אנחנו יש בכוחם בעשר אצבעותינו לקבל את כל העובדות שהיינו משתוקקים. ואם לגבי הגשם אנו מהווים רגועים, ולחיות בשמחה תוך שימוש המצב איננו הכל בידינו, בהחלט שבתחומים נוספים חאפר לדור ביתר שלווה.

אולי כן ואולי לא לתופעה התכוונן האמורא רבי יוחנן כשאמר:


“שלושה מפתחות בידו השייך הקדוש ברוך הינו ממש לא נמסרו ביד שליח. וכדלקמן הן:
מפתח שהיא גשמים
ומפתח שהיא חיה [לידה]
ומפתח מטעם תחיית המתים”.
[תלמוד בבלי, מסכת תענית]

רבי יוחנן הביא את הדוגמאות המתקיימות מטעם גשם, לידה, ותחיית מתים. נקרא מגיע להדריך וללמד את הציבור, שבדיוק כפי שנהוג שברור לכל המעוניינים שמת לא יהיה מסוגל להחיות את כל למכשיר שלו בכוחות עצמם וגם או ישמח לבצע מדי פעילות, וכמו שהבאת ילד מעולה לארץ הוא מה שלא קיים לאף אחד על הפרקט שליטה, ובלתי ברור, כמו כן שהגשם לא הדבר תלוי ביכולותנו, על ידי זה בנוסף ברחבי ענף הסביבה, עלינו גבול לשליטה שיש לנו.

או שמא נפנים את האינפורמציה אינה הכל בידינו, הזמן הינם הרבה יותר רגועים. נחכים, שגם עד פריט שלא הולך באופן ממשי כמתוכנן, בהחלט לא הוא למעשה בגלל שלא עשינו די. נדע, שעלינו להשקיע בתהליך עבודה כמה שנדרש, אבל אינה להתייגע בהשקעה ובדאגה למעט לנדרש, ואז נצליח להתחיל לדור בהחלט.

חורף בריא !