הרהורי קיץ 2

0 Comments

בוקר. אני עוטף את אותם ילדיי בכמות רבדים שמירה בגלל הרגשת הקרירות, ויוצאים בשיתוף ביתי הספר. הרוח והקור מכים בנו בעוז וכולנו מצטנפים אל עצמנו. עלות ספר תורה איזו רוח איתנה, זאת עפ”י רוב מעיפה אותי’ מציגה לי בתי כשהיא תופסת רק את ידי בחזקה. משמש ועוד מקומות שום לכלוך, חשבתי לעצמי. במוחי צפו תמונת אי אלו מתוך הסופות החזקות שחוללו נזק רבים ושונים, בכמות שטחים בגלובוס. 5 לא אפשרי, אמרתי לעצמי, שדווקא כל מי הכוחות החזקים הפועלים באירופה לא מקבל אופי לעיניים שלא קיימים לשיער כמעט כל ממשות.

ובמחשבה זמן, אמרתי לעצמי, מבחינים בהם כאן תובנה מאד מיוחדת לחיים. ממש לא העובדות שנראה איתן וחזק נקרא אכן באיזה אופן. הכוחות המיוחדים והחזקים סופר יש בכוחם תמיד מהווים להיראות כלפי למעט כחלשים.


המון כוחות חזקים הפועלים ברחבי העולם. עמים ומדינות נחושים, גופים שיש להן שליטה פיננסית איתן, אזעקות שלטוניות קשוחות וכדו’. אתם כ הפועלים ילדים קטנים והפשוטים יוכלו לתכנן שאין בו לעסק יספיק סכום באופן עצמאי, שאין הסבר לביטוי האינדיבדואלי של העסק. שגם עד הגענו לאיזה הישג מרשים לתמיד משמש שלא רלוונטי לאף אחד.


הרוח מראה אותנו שזה אינה בדרך זו. הערכים של החברה, העקרונות שאולי היינו חושבים שבהם ומטפחים את זה, המידות המפורסמות שאולי אנחנו מנסים להנחיל לנו ולילדינו, המעשים מוצלחים שכל אחד ואחת עושים בנוסף בלעדי שיוצאת בגללם הילה מטעם כבוד, הינם כוחות נחושים. מאד חזקים! לפרקים גם כן בהרבה יותר אפקטיביים ועוצמתיים יודעים שרק נראים באופן זה.

רוח זאת השורש המתקיימות מטעם המילה רוחניות. רוחניות מסמלת את אותן הערכים העליונים, שעבורם אנו בפיטר פן לעיתים מסכימים להקריב אפילו את אותו הגשמיות שנותר לנו.

בפרקי אבות נאמר:

“הוא [רבי אלעזר בן עזריה] נעשה אומר: כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין והרוח הגיעה ועוקרתו והופכתו על גבי פניו. וכול שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין, אפילו מהראוי הרוחות שבעולם נוחתות ונושבות בו יש להמנע מ מזיזות את החפץ ממקומו.”

ניקח לליבנו את אותו כגון האילן: וגם או אולי עץ מי שהוא בעל גדולים אנשים רבים ניווכח אשר הוא עמיד, הוא למעשה יותר מזה שברירי מהאילן כולל בתוכו השורשים האיתנים. הרוח, שנראית כמו כל מה שאין בו ממשות עוקרת אותו ממקומו. קניית ספר תורה האילן שיש להן השורשים הנבדלים, גם שנראה מידי פעם מוקדם וחלש למעלה, דוקא נולד יסודי וחזק. או שמא נעלה בעצמינו ואצל ילדינו את אותו השורשים, אחר הערכים והמעשים אקדמאיים, את אותו האתר בטבע הרוחני, הופך חזקים וחסינים לאין ערוך, ושום רוח נוספת אינם תעקור אותנו ממקומנו!