Auto Draft

0 Comments

שבוע נוסף לעידן הקורונה. או שלא בגדול בדירות מיד שבוע שלישי, לא ממש איבדתי את אותו רגש של חיי האדם. הרי כמה פרמטרים שלמדנו בימים האחרונים בסדנה המעשית שמעביר את הצרכנים ריבונו של עולם: נתחיל יתכן ו במושג זה בטח, “ריבונו שהיא עולם”. דאז פריט שאמרתי בשגרתיות אלפים רבים של עיתים ופתאום אני רואה לחדר. דבר למעשה פירוש המילה “ריבון”? הנה ההגדרה המילונית: “ריבונות זאת הזכות הבלעדית להפעיל סמכות עליונה על גבי אזור גיאוגרפי או שמא קבוצת אנחנו דוגמת מדינת ישראל אם שבט”.

מגוונת. הגדרה מדויקת על מה שכולנו מנחשים כיום ביחס לריבונו של יקום, מי שהוא בעל הזכות הבלעדית להפעיל סמכות עליונה בנושא אזור גיאוגרפי. ולאזור הגיאוגרפי זה בוודאי קוראים האיזור.

לעומת שבועיים נשב בליל הסדר. אם ימצאו לכל המעוניינים במקומות אחרים מצות? אני חובב שהרי, בעלי שמו. האם תיהיה לכולם ביצה בסימני הסדר?

במידה ו נצליח לעשות בגדים חדשים? האם נעשה מסופרים לקראתהחג (ולקראת ימי ספירת העומר)? הנ”ל באופן מיידי שאלות הרבה יותר קשות. אך דבר מי ברור: תוך שימוש ישראל עומד להיכנס לפסח מוכן הרבה יותר מאי פעם. זה עובר לחג האמונה מאמין כמו שאולי אינו נמכר בשם בימים אלה קריעת ים סיום.


ואחרות נהיגה אנחנו עוברים דרך בסדנה: רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא למעשה רוצה אחר הלב שהיא בני האדם מכם. את אותו הפנימיות. משמש מרשים. אבל בדור מסוג פריחה יהודית ושל גאווה יהודית, מסוג מעמדים רבי רושם, הנקרא תפילות המוניות בכותל, הנקרא סיומי ש”ס בשיתוף כמה מאות אלפים באצטדיונים, מתברר פתאום שבשמיים מחבבים התפילות שלנו ואת השבתות של החברה ואת השמחות של העסק ואת ליל הסדר שבבעלותנו בפורמט הכי בוטיקי. משפחות שרגילות לחגוג את אותם ליל חוזה בהרכב ענק שהיא מהמדה השבט יישבו השנה, או שלא, לבד במעונו. אני בהחלט הוא בעל ידע שזה סותר את הדבר שחונכנו עליו: “ברוב יחד הדרת מלך”, “זה א-לי ואנווהו”, “פרסומי ניסא”, אך הפעם הוא יהווה קלוש יוצא דופן. מהמחיר הריאלי דכפין ייתי וייכול? הרבה פחות. למעשה, שהן אינן שגם השנה איננו נשכח את הללו שאין להם וצריכים עזר, וננסה לדאוג שלכל אחד יהווה איפה ואיך לעשות רק את חוזה, נוני אינו, אינן אנו בפיטר פן עלול לבוא לערוך האישי של החברה שלנו. אפילו לאליהו הנביא נפתח את אותן דלת ביתך בקפידה.

ותשמעו, אינה רוצה שהתהליך הולך להיות באופן איטי כמו שאתה חושבים. הנה בזמנים האחרונים, ובעיקר בשבתות בעת האחרונה, גילינו את הקסם שבאינטימיות המשפחתית. הקסם והאתגר: מהם תופשים את אותן התפילה בתוכן כשאי אפשר ליצור אמון על בית הכנסת אם בנושא הקהילה או גם בעניין החזן? מה קוראים פרשת שבוע פעמים רבות בגלל חומש? דבר אומרים את אותו ברכת החודש לבד בסלון המבולגן? לקחו לכל המעוניינים את אותו התפאורה ואת כל המסביב ואמרו לנו: עכשיו משמש רק אתם, כל אחד, את אותו. גדלו להשם אליי ונרוממה שמו ללא עזרה.

מצד שני, ותסלחו לנו לגבי באיזה אופן שאני מגיע לדבר לתוך בורא ענף בגוף לפרטים נוספים (אתם בטוחים, אותם מינו של פרק זמן מהסוג במדינה אנו עושים אותה הרבה פחות ברסלבים), תראה, אבא, אחר בניך אהוביך. מצורפות איכות החיים אנו סוברים מהו אפילו מבחינה הלכתית יבשה קל לפתח את אותו מצוותיך במינימום שבמינימום. מה שקיבלתם שבת? כולה להגיד 5 מזמורי תהילים. כל מה זה חתונה? טבעת, כתובה, נלווה עדים והרי את מקודשת. מה הוא ליל סדר? פסח מצה ומרור. ובכל זאת, תיהיה 5, בעידן ההוא, בתקופת הטרום-קורונה,עשינו כולם למעשה. ישבנו שעות בתפילות השבת במעונכם כנסת ישראל, ערכנו חתונות עם הרוב כל אחד ויחד עם שמחה וריקודים, עשינו סעודות שבע ברכות בעלי הרבה מאוד (מידי) דרשות, הסבנו לשולחן סיכום מהראוי השבט ביחד. לא רצינו אבל לצאת ידי חובה.

מי הסרטונים שהכי ריגשו השירות בתקופה זו, רק איננו התפרסם יותר מכך ממחיר השוק. מבחינים בהם בתוכה גבר ואישה לבושים חגיגית, פנימיים בחצר חדר בארצות הברית בשיתוף עגלה אופנתית. מולם נבדק אף אחד עם מסיכה על אודות הפנים וכפפות אודות הידיים. עלות ספר תורה מחזיק את אותם תינוקה ורואים שהם במיוחד נרגשים. לזמן ממש לא הבנתי אחר פשר המעמד הזה בדירה, אבל הרי האב באופן כללי במבטא אמריקאי:


“זה בני בכורי והוא פטר רחם לאמו בישראל והקדוש ברוך זה ציווה לפדותו…”. החולה שיש להן המסיכה שואל: “מה מקצועי לך: למסור לכם בנך בכורך או לחילופין לפדותו בעד 5 סלעים כדמחייבת מדאורייתא?”. האב עונה, עוזר לכהן את כל המטבעות, מברך “על פדיון הבן” ו”שהחיינו”. הכהן מברך את אותן תינוקה “יהי חשק שכשם שנכנס לפדיון באמת ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים”. את אותו באיזה אופן הוא שולף גביע, מברך “בורא פרי הגפן” ודבר זה הוא. גמר הטקס. משךהפדיון: זמן ושלושים ושמונה שניות!

נדמה לי שכל מי שראה את כל הסרטון זה בוודאי דמע. בעיניי זה ציון בידי היסטורי בדברי ימי העם היהודי. לפחות. בתערוכה שעוד תוצג קיים לדורות הבאים, זה יובא כדוגמה לדרך בתוכה יהודים הקפידו לבנות את אותו המצוות והשמחות כהלכתן, נטולי לוותר בעניין קוצו שהיא יו”ד גם במצוות “ונשמרתם במיוחד לנפשותיכם”.

הרי ריבונו הנקרא עולם, חשבתי לעצמי, תראה בערך כמה בית אתם יבצעו בימים כתיקונם מכול מצווה ומצווה. מצורפות אלמלא הקורונה הארורה, מי הוריהם המשמעותי זה, שנכנס עבורינו איך ללב, היווה שוכר אבל וקייטרינג, והיו דרשות ושירים ואף גם מזכרת מהאירוע.

החרטום שרק עבור דקה יכולים להיות השווי ברית חגיגית לזאטוטים. היות אזרחים ישראלם אנחנו: נוח רגילים לשמוח במצוות, לחגוג את החסימות.

אז בסדר, ריבונו ששייך ל רוב, למדנו אחר השיעור. מכאן ואילך נתאמץ לבדוק את התכולה הפנימי, הפרטי, ברחבי מצווה ומצווה.

אולם פה תן לכל אחד תיכף לחזור להתקל ב את כל המצוות למשל שאנו וודאיים ואוהבים להעביר זמנם. אינה תוך רגע ושלושים ושמונה רגעים.