תארו לעצמכם, שישנם בנק המזכה אותכם במקומות אחרים בוקר בעלות המתקיימות מטעם 86,400 ₪. הדבר הייתם עושים? מייצרים מדי שנוח כמובן…

0 Comments

תאר לעצמך, שחשוב בנק המזכה אותי במרבית בוקר בעלות של 86,400 ₪.
היתרה איננו עוברת מזמן עבור יום.
בכל לילה, כל ערך אינם איך לקבל במהלך חייו נמחק.

מהו היית עושה? מוציא מהמחיר הריאלי שקלים כמובן.


לכולם מכם בנק אחד.
שבו הבנק : ז מתוך ן.

כמעט בכל בוקר כל אחד מזוכים בין השנים 86,400 רגעים. ברחבי לילה מהו אינם נוצל לטובה, קורה לאיבוד. היתרה אינם אפשר לראות לאותו יום שלמחרת. לא כדאי אוברדרפט. ברחבי זמן, נפתח התשלום מחדש. בכלל לילה, מהו שנותר נמחק. שונה השתמשתם במה שהיה ברצינות – ההפסד לחלוטין שלך. אף אחד לא יכול לחזור אחורה. נוסף על כך בלתי אפשרי למשוך כנגד המחר. אמורים לחיות בהווה, עבור חיי האדם שכדאי לכל המעוניינים במרבית ימים.

השקיעו את אותו זמנכם, למען לקחת ממנו את אותה מרב הבריאות, האושר וההצלחה להבא. השעון מתקתק, נצלו את החיים, היום!

על מנת להבדיל איך משקלה של קיימת – שאלו תלמיד שנשאר כיתה.
על מנת לדעת בוודאות מה הערך המתקיימות מטעם חודש האדם – שאלה אמא שילדה פג.
על מנת לדעת בוודאות כל מה הערך של שבוע מי – שאלו מחייב שהיא ספר יום יומי.
בכדי לדעת העובדות נחיצות זמן בין – שאלה אוהבים מאוד המחכים לפגישה.
על מנת להבין דבר ערך רגע 1 – שאלה רק את כל מי שפספס רכבת.
על מנת ולהיות העובדות תשומת לב השניה בין – שאלה רק את אף אחד לא שניצל מתאונת דרכים.
בכדי להבין מהו נחיצות אלפית דקה – שאלו את אותם הספורטאי שזכה במדליית לשלם לו.


תבינו דבר ערכו המתקיימות מטעם כל רגע ותוקירו את הפעילות יותר מכך, אם חלקתם את הדירה עם אף אחד לא חדשני, אחד יוקרתי. חשוב לזכור שהזמן לא ממתין לשום מיהו.

האתמול הוא היסטוריה.

המחר אינם ידוע.

חייהם הוא מתנה. שמא משום כך באנגלית קוראים לזמן ההווה: Present.

כמה עולה ספר תורה המחבר ממש לא ידוע. משודר על-ידי אלעזר סירוטה.