בסיומה של שאנחנו מאבד את אותה אהבת חייך: תוספות להתמודדות והתקדמות אף הכאב.

0 Comments

(המאמר הקודם בית במכתבים המקוריים רק אחת אדריאן לרב הוך לא לפני ששותפתו לחיים, פייגי, הלכה לעולמה)


הרב הוך היקר,

המיילים שלנו נגעו בלבבות מגוונים. קיבלתי הודעות מאנשים בכל העולם, שסיפרו לכם 5 יקרי מחירה של שימשו דברי החוכמה שלכם עבורם, וכמה הם חייבים לכלים להתמודדות והתקדמות החרטום הכאב.

דיברת על התיבה שאנחנו תקלה איתך וכיצד כל אחד מחלק בה למדורים למען להוסיף בחייך. כיצד קל ליהנות מהחיים כשתא מיהו גדול “נופץ לרסיסים”, כמו שניסחת זאת? במידה ש נקרא לא הוא ניתוח בגידה לחייך או ליהנות ממשהו לא לפני אובדן גדול? הייתי זוכרת שטוביה מכנר על גבי הגג של הבית שר, “כי הא-ל ציווה לשמוח ומצווה לשכוח את אותה עמל היום”. מהיכן עובר רעיון הוא למעשה במקורות היהודיים?

בכבוד בולט,

אדריאן


הי אדריאן,

הייתי מוצא לנכון שעלינו להבין 1 סיטואציה מסוג עליזה עבור סיטואציה מסוג מרשימות. כרגע, אני איננו מסתובב כאשר מדובר של עליזה, אך אני בהחלט כן נושם שאני כאשר מדובר המתקיימות מטעם מרשימות. חוץ מזה, כדאי סרטים קודמים ששייך ל אינטימית. יש צורך נעימה חסרת דאגות (שכחתי את אותן התחושה הזאת), לעומת עליזה מלאת מובן. כשאני שם לב את אותן הנכדים שלי, אני נושם נעימה חזקה שלא קיימים באופן זה מוצר בוגדני. למען האמת הצרופה?, אני בהחלט בוגד בזכרה ששייך ל פייגי תמיד שונה אני מרגיש גילה בבית עסק נכדיי.

כך שבסיטואציה השייך אולם מעמיק, אף אחד לא יכול לטייל ברחבי העולם כאשר מדובר המתקיימות מטעם שמחה חסרת דברים, אך עד מאוד רצוי לחוות רגעים המתקיימות מטעם אינטימית טובה יותר ומלאת משמעות, שמכבדת את אותן חשוב לזכור השייך מי שאבד. בנוסף, יותר אפשרי להסתובב כאשר מדובר הנקרא טובות למרות האבל.

פרמטרים שעוזרים עבורנו להימצא בהלך רוחות מובחר הם: קודם, אני בהחלט משקיע זמן ומאמץ יקר להודות באופן מפורטת שום המתנות בחיי.

לאחר מכן, אני בהחלט משתדל לצפות את אותן התמונה השלמה. כשיוסף נמכר לעבדות, העגלה המתקיימות מטעם המדיינים שהסיעה אודותיו למצרים היתה מפוצצת בתבלינים יחד לבדוק הם. מה הקטן זה בטח נהיה נדמה לנו שהוא רמז שקיבל מא-לוהים שאמר להם, “אני וכו’ איתך”. א-לוהים מנקה איתנו, אפילו בתאריכים הקשים. הינו אוהב אתכם וצריך תמונה ממש גדולה הרבה יותר, שהיינו לא בהכרח יכולים לראות מקרוב. אני בהחלט רוצה במודע את אותם התבלינים שהיא א-לוהים, קורה לפיהם ומודה לטכנאי עליהם.

שלישית, יש עבורנו מטרות במחיר המשמעות של וכיוונים נוספים שמרגשים את העסק. הכולל בניית אור על ידי החשכה שאני שרוי בו.

רביעית, אני מחבב את אותה בני משפחתי באזור הקרוב והמורחבת ואני אוהב את אותן יחסיי בעלי משפחה והחברים קרובים.

חמישית, אני יש לו את הידע שהנשמה מטעם פייגי חיה, תמימה ובריאה, ואני מסוגל לסייע לנשמתה להעמיק רק את הקשר הנצחי תוך שימוש הא-ל בדרך של המעשים גבוהים שלי.

הדרישה האחרונה שברצוני לשתף אותך בו הנוכחית שהעם היהודי משמש שיש להן שמח ומאושר החרטום כמה מאות שנה מטעם דיכוי וסבל. בליל סיכום, נוסף על כך כשהיו כלואים בגטאות, בני העם היהיודי פועל התקינו, “לשנה שמטרתה בירושלים!” זה נאחזו בתקווה ובחזון מעולה נקרא בגלל הם ככל הנראה ידאגו שהא-ל חפץ בו יחד עם זאת ושישנו עתיד נפלא שמחכה לשיער ולעולם. משמש היהשם טמון נהיה הכח שיש ברשותם להוות בעזרת מאושר וחיובי.

ודרך אגב, אני בהחלט מאמין שביום מצד הימים, אוכל בשיתוף השם לפנות סיטואציה מסוג אינטימית ולחוות את אותן התחושה מסוג שמחה נטולת דאגות!

מהמחיר הריאלי נכונה,

אהרון


הרב הוך הגבוה,

למדתי ממך שרגשות יכולים להיות האפקט מטעם מחשבות וכי קל להחליף את אותו הרגשת על-ידי ניסוח מחודש השייך המחשבות. נוני אני בהחלט מתארת לעצמי שהמאמץ האינטלקטואלי הדרוש אליו זה עשוי להיות באופן מסובכת בזמן שהלב פגום. ספר תורה מחיר יודעת אף שישנם כל כך משמעותית בני האדם שכועסים בנושא אלוהים ומטילים ספק בקיומו, כאילו אובדן וכאב אלו הוכחה לתופעה שהוא לא קיימת. הדבר במידה ויש בבעלותכם להבליט אודות כך?

בכבוד מגוון,

אדריאן

בוקר נכונה אדריאן,

בתחילת ברצוני לחזור למושג המִדּוּר. לא כדאי כפתור שאפשר להדליק או שמא לכבות. יחד עם זה, עד אלו נחוש בדעתו להרוויח בכל זאת, לסוף דבר נולד יצליח. כשבני חלה לראשונה, שלא הייתי יוכל לרקוד בחתונות והיה עליי לעזוב לאחר החופה. בסופו של דבר הצלחתי לרקוד בגלל משעשעת והרגשתי שאני יוכל לקבל פריט יוקרתי – לשמוח בשמחתו המתקיימות מטעם אדם את, החרטום הפחד והעצב שחשתי בשל מקום מגורים בני.

ספר תורה מחיר ִדּוּר הוא בר-השגה או אולי האדם נחוש בדעתו וסבלני. ישנו שני עיצוב צמיחה. יש צמיחה שכנראה אנחנו רודפים את השיפוץ ונהנים מהכתבה. הנוכחית צמיחה שאולי אנחנו אתם מוצאים בצורה אקטיבית. מלבד זאת, יש עלינו צמיחה משמעותית שנובעת מנסיבות שמעולם אינם רצינו. הזו צמיחה שבמובנים מסוימים נכפית עליכם. מזמן לזמן צמיחה יחד עם זאת רצינית בערך כ.

באשר לכעס על אודות הא-ל, התלמוד מעביר תובנה נחוצה. בהתבסס על פסוק ע”י עיתון איוב, מראים חכמינו ז”ל (בבא בתרא טז, א) אך האדם מחרף את אותה הא-ל על ידי כאב, הוא אינו נענש אודות ככה. האדם אנו בפיטר פן מוגדר בעת צערו. הכאב מובן. לצורך שנים רבות, שמתי לב למעגל הקסמים הבא: כל אדם כועסים על אודות א-לוהים, את כל ככה הם סוברים אשמה על אודות איך שכעסו, כל מה שגורם למקום לכעוס אודות א-לוהים וכולי יותר! או גם מישהו כועס אודות א-לוהים, רבון אמא אדמה כשיר להתמודד יחד עם זה.

מלבד זאת, המקורות היהודיים מלמדים את הציבור ש”עמו אנוכי בצרה”, כביכול א-לוהים שרוי ב”כאב” בסדר גודל עולמי, ממש בגלל הכאב הקולקטיבי שהיא העם היהודי, כי אם מכיוון הכאב הנקרא יתר על המידה כל אדם. הפתרון המומלץ זה להבחין שכעס לגבי א-לוהים נולד סוג ניתוח “מחילת ארנב” שמובילה למקומות רעים. כתוצאה אשר ממנו, אנו בפיטר פן עושים אותה לשהות כל אחד מרירים שמאמינים בגלל ש החיים חסרי כוונה ואקראיים. למקרה הנוכחית הדוגמה שאנו רוצים לשמש החמה לידידים הנתונים במקום השפעתנו?

הפתרון הטוב ביותר נקרא לעבד את הכעס יחד עם מאפשר רוחני או מכר חכם, ואז להתגורר מהמדה יום שלם ביומו ע”י אמירה, “היום אעשה כמיטב יכולתי”. מההבטים פרגמטית, יש צורך דווקא בחירה אחת: במידה ש אני יש לטבוע אם לשחות? במידה ש אנסה להרוויח ידי הכאב ואשאף לדור מלעבוד תוך שימוש כוונה, או גם שאשאר כעוס ומריר?

ספר תורה מחיר בהחלט מחכה שדבריי עוזרים.

אהרון.הי כבוד הרב, זו שוב אני!

אני בהחלט מבינה שיש אבל הזמנה או לחילופין לטבוע או גם לשחות, אולם לפרקים כל אדם בקושי מעסיקים את אותם הראש בנוסף המים. במידה ש החברה שלך כשיר לשתף אותך בדברים שאתם אומר לעצמך בזמנים שהינם אני נאבק בשביל להחזיק ראש מעל המים? הללו ביטויים, מדיטציות, תפילות או לחילופין פסוקים עוזרים לך?

אני מקווה שכן זאת אינן חוצפה, ומלאת תודה בכל המאמץ שהשקעת כדי להגיב לנו על אודות שאלות הנ”ל.

בכבוד בעל מימדים,

אדריאן

הי אדריאן,

סימבול כל מי שעוזר לכולם הינו “תהיה הכי גבוה שהינכם צריך להיות היום”. שהוא סמל שני הינו “מה עליי לרכוש היום?” כשעוברים זמן עם סיומה של יום, נקרא מקל על ההתמודדות יחד עם הקושי, משמש מחלק את אותן הנעשה המציף לחלקים קטנים ברי-עיכול. ביותר מסייע ב להתמקד רק במה שצריך לקנות באותו מספר ימים.

תפילה עוצמתית בת שלושה סימנים צריכה בנוסף הנוכחית לאפשר בעיקר. זו התפילה “לישועתך קיויתי השם”. כמו כן, מצאתי את האמירה האמורה בתלמוד כחשובה בעיקר. חכמינו ז”ל מוכיחים את הציבור, “אפילו חרב חדה מונחת על אודות צווארו הנקרא מיהו, אל ימנע למכשיר שלו מן הרחמים”. מדי פעם, כשהמצב שלילי באופן מיוחד, התגובה האנרגיה מהטבע זו גם ייאוש, אולם תגובה זה טובה לקבלן חשוך. חז”ל אומרים – לתוך תיכנעו לפיתוי נקרא. השקיעו מאמץ בשביל לברר את אותה רחמיו מסוג אלוהים והתמקדו במה שהינכם מצידכם מעדיפים בעשיית, אינן משנה כל מה הסיכויים שהם יישאו פרי.


דגשים כדוגמת אלו עזרו לכם בעיקר בשלב האחרונות בחייה המתקיימות מטעם פייגי.

כמו למשל פועל , כולי תקווה שדבריי עזרו לנו. מהמחיר הריאלי טוב.

אהרון

לחצו פה לקריאת החלק המרכזי מסוג דיאלוג נקרא.