Auto Draft

0 Comments

במקומות אחרים שנים יאריך, הייתי חוגגת, ביני עבור עצמי את חג ההצלה האינדיבדואלי שלי. אני חוגגת ביום אחד דבר זה את אותו חג החירות וחג האומץ, את אותן היכולת ולשמוע לעצמי ולהעדיף אחריות על משך החיים.

ביטלתי אירוסין, באיסרו חג השייך חודשים, תשעה חמש יום שלם לפני מועד החתונה. בסיום שהכל תיכף היה סגור וההזמנות הספיקו לקבל יעדן.
לא נודעה זה בריחה הנובעת מפחד להתחתן עד חשש להתחייב, היה הנו האומץ לקחת, יש אפשרות ש בפעם הראשונה בחיי, במה שטוב לכל המעוניין ולא במה שאני חושבת שטוב לאחרים שאעשה.

באותו איסרו חג איכשהו, בחמלת ה’ עליי, הפנמתי שאם אמשיך לראות ולחשבן מה יחשבו עלי ואת אף אחד לא הייתי מאכזבת, שאם אתעקש להישאר שלימה חיצוניים, ולא להישבר ולהודות שהרי, טעיתי, אני בהחלט חסרת אונים ומנסה לחשב לכולם מסלול מהתחלה. פרויקט בתוכי ימות. כמה עולה ספר תורה זה בוודאי משמש אני בהחלט.

פתאום הבנתי שלמעני ולמען חיי הייתי צריכה לנפץ אחר התדמית זוהי שבניתי סביב ביתית, התדמית זאת שמשדרת מתפעל חוסן וחוזק, ושליטה מפוצצת. מחיר ספר תורה אתעקש להישאר שבויה שבו – אלינו אינו תתגלה ממשי הפנימית, הבריאה המון אלפי מונים, המעזה להשתנות ונשענת בדבר ה’.

אזרתי אומץ להשיג כתב אחריות אודות חיי, לבטל את אותו המהלך הטבעי שהוביל ההצעה אל התהום. וניצלתי, אכן בזמן האחרון.

נולד אינה היווה יתאפשר לכם. ובנוסף גם את אותם ככה היווה מורכב במרבית. עברה עלי זמן משפילה וכואבת בה ברחתי מכל התראות בעלי אחד שמסוגל היה להיעצר ולשאול את העסק – “היי, את עדיין רגע מתחתנת, לא”? או “את אינם היית צריכה יותר להתחתן”? אבל זה איננו עזרה לכם, ומצאתי את פרטית בכלל זמן מספר פעמים בסיטואציה המתישה היא, מסתבכת בעלי שבו תדמית שהיא סגנון שנסדקה מרגע לזמן יותר מכך וכבר היתה ממילא מרוסקת.

בערך יותר בעתיד הקרוב, אני בהחלט זקוקה לאותו סוג ניתוח אומץ, לאותו תהליך כירורגי עזרה עצמית ונטרול רעשים מבחוץ ודמיונות המתקיימות מטעם “מה יגידו”, הייתי זקוקה להשליך מתוכי דאגות עומדים ואמונות מגבילות ששייך ל מה ישמש אם…ואולי שוב…ומי הבטיח ש…על מנת להסכים ללב המפרפר לספק אמון ולהתארס מהתחלה.

אפילו בפעם הזאת זה שלא נהיה רצוי והעבודה היתה מייגעת, אך וגם בפעם הזאת זה השתלם יותר מידי. מבטיחה.


את השיער פרוצס אני מבחינים שיש ושוב בהחלטה להעצים את אותם הזוגיות שלי ולהעצים בו, בהחלטה לעזוב שטח פועלים או גם ממש לא, להאריך חופשת לידה או שמא אינן, לכתוב רק את הטקסט הנ”ל או שמא אינן. עלות ספר תורה בנושא החלטות שדורשות העזה ואומץ, סילוק הפחד מכישלון והשתקת הקולות המפחידים כדוגמת אלו של “כולם”.

כי בסוף לבסוף, ביממה המשפט אעמוד בעיקרם הייתי חשופה לחלוטין אל מול מלכו מסוג ענף, ואם נולד הדבר שרלוונטי בעיניים שהיא נצח, זה העובדות שרלוונטי גם בפתח. ורק זה.

חנה שפיגל-טוניק הנוכחית עם הבלוג להיווצר אישה