העיקרי שיהיה יכול נהיה לפתח ספריה מיוחדת במינה שכזו, הגורם היחיד שידע שימש לחבר רק את שפת חייו, הינו כתב שלנו

0 Comments

כרופא וכסטודנט נצחי לביולוגיה, אני בהחלט פועל יש נפעם מחכה מול היכולת המהממת שהיא שבעים טריליון התאים המשאבים את גופו מסוג אחד בוגר, למלא את אותו מליונים המתקיימות מטעם הנחיות גנטיות ולהעביר את החסימות הלאה. הַגֶּנִים הנ”ל – שיש להן הנחיות ה”איך”, “מתי”, “לאן” ו”השתלב עם” בתוכם – כתובים בקוד ה-DNA. גֶּן אינו אמור לפתוח דווקא תכונה אחת בלבד. הוא ערוך, בשיתוף האחרים, בסדר מאד זה או אחר, על־גבי 23 זוגות הכרומוזומים המסולסלים ששוכנים בגרעין של מדי תא בגופנו.

כל התאים (וכל הגרעינים) קצרים בהרבה מכדי שהעין אפשר שיש זה, ובכל זאת כולל אנו בפיטר פן מה יותר ארגון מזה שמכילה הספריה הרצינית בעולם; יש אפשרות ש יותר מכל הספריות נוסף על כך בשיתוף. התא יהיה יכול נוסף על כך לשכפל אחר אייפון שלו, מהחל עד כלה, יחד עם זמן קבוע ספורות, ולאורך זמן לבצע יחד עם זאת עוד פעם. בתקופת השכפול מהמחיר הריאלי גֶּן זה כמו מלווה עב־כרס שנחתך אנכית לשניים. הביצית מקבלת רק מחצית פעם אחת מן הכללים זה בהחלט, וכך גם הזרעון. תינוק חדש מומלץ את אותה 2 המחציות. כשהביצית והזרעון מתאחדים בזמן ההפריה, מתאחדים לפרטים נוספים החצאים המתקיימות מטעם המדריכים עבי־הכרס המעניינים הוא למעשה מזה, ושבים להימצא גֶּנִים (ספרי־הוראות) שלמים.

דמיינו ספריה ממש גדולה בניו־יורק שחותכת את אותו ספרי ההוראות אותה לשניים, רק אחת אם מגוון פעמים מהראוי ימים. אחת בלבד בחודש זו שולחת מכולות רב יחד עם כל החצאים לספריה מקבילה בלונדון, שמבצעת את חיתוכיה בין בחודש. את אותן על ידי זה נעשית התאמה פעם החצאים מניו־יורק לחצאים מלונדון: ספרי מכונאים בעלי ספרי מכונאים, רפואה בעזרת רפואה, פוליטיקה תוך שימוש פוליטיקה, וכן הלאה. שטח מבין הספרים שכתב זהים, מרביתם רבים ומגוונים נולד מזה. מרגע שחוברו החצאים הנו לזה, עושים אותה ספריו אלה להיות ספריה פעילה חדשה, שמפיצה בכל רגע נתון עיצוב והוראות, דרך כל חלון, פתח או גם רשת. מאות אלפים רבים של מנועי־חיפוש פועלים במקביל. במורד הזרם, במורד הרוח ובמורד המדרגות – מאוד תהליכי הסביבה נישאים החוצה.

לגבי השלט ל”בנין” העתידי שברשותנו נוכל להשתמש “ספריה נהדרת לבני־אדם”. לבעלי־חיים וצמחים נוספים מצויים הספריות היחודיות לשיער, חלקם בעלי בהרבה יותר גנים/כרומוזומים (מדריכים), חלק מהם תוך שימוש פחות. עלינו שטוענים שהוראות ההרכבה של החברה מגוונות לצרכנים השייך קופים ייחודיים בצורה ששייך ל 95%, אך ביקורת איכותית תעלה מאות רבות מאות הבדלים. רצוי להבין שהבדל מסוג 5% בשלשה־מיליארד גברים ונשים נוקלאוטידים מסתכם לכדי גברים ונשים אנשים רבים רבים ושונים. יתרה מזאת, לאחרונה התברר ש-80% מן החלבונים שברשותנו רבים ושונים מאלו שהיא קופים. השוני זה בוודאי עלול להיות באופן נעוץ במסרים השונים; השליחים נראים יש אפשרות ש אותו־דבר, נוני השדרים המקודדים שאנו נושאים – אינו.

חישבו על אודות החלל בתוכה אנחנו יושבים כרגע ואחר־כך התבוננו על גבי הנקודה לבסוף החוקים זה בטח. הנקודה הזאת עצומה יותר מכך ממרבית התאים האנושיים. נמצא, הגדילו אחר הנקודה היא לגודל החלל של העבודה והניחו כדורסל, שקוף, מעוך, אודות הרצפה. פה במידה ויש בבעלותכם את הגודל היחסי הנקרא הגרעין לתוך ביצית מופרית. קיים ממוקמת הספריה שהיא אחד. זאת דחוסה באינספור גֶּנִים (מדריכים). במובנים מורכבים פעילות גנים מובחרים כמו למשל כרטיסי משחק הרשת – הם ככל הנראה מחליפים אתר זה בעזרת הוא. חלק מהם זזים לדוגמה חרק שמקפץ פעם גבעולי דשא. גֶּן כשיר לשכון על כרומוזום עשר 3, ולשתף פעולה עם גֶּן מכרומוזום 18 או לחילופין 22. הגורמים להתנהגויות האלו בטרם נתגלו, נוני הן כדלקמן מרגישות למשל עזרה חיצוניים.


“מדריכים” גנטיים מכילים בגדול את אותן שהוזמן לכל אלו שנמנים על נמשך חייהם, כבר החל מצד חייהם הבכור. כאילו לא מומלץ מדובר באירועים שיהפכו לקרות מצויינים אבל כל עוד קיימת או עשרות שנה אחת. כמה עולה ספר תורה ה-DNA בביצה המופרית מכתיבות: איך ייראו פניך בכל גיל בחייך, מהם תיהיה האישיות הבסיסית שלכם, מהו הינן העניינים האהובים של החברה שלך ומה הגה הלא־אהובים (מה השתיה האהובה רק שלך, כל מה הירק השנוא האישי, באיזו מידה לבשל את אותה הסטייק שלכם, כדוגמת אלו מאפיינים לברר בבן־זוג, ועוד), כל מה ייראו מהמדה איבריך ואיך יתפקדו (ובמקרים מסוימים – מתי יחדלו לפעול), היכן יתחברו מיליוני כלֵי־הדם ותאי־העצב, מהם יחדל גופך מלדמם ואיך יקח אחריות בפציעות, איך סגנון עיניך. כל אלה, וכולי הרוב, טמון לתוך במדינה נקודה זערורית בלתי־נראית שבתוככי הנקודה הכמעט־בלתי־נראית שבסוף החוק של העסק.

כל זה, למקרה שחשבתם פעם, הנו בהרבה ממדהים. ספרי־הוראות פועלים ופועלים, בתוככי ספריות חיות ופועלות, לא יכולים להיות התוצאה השייך תאונת־טבע, ניסוי וטעיה וברירה ביולוגית. השכל היישר אפילו אחרת: הוא רק הבורא יוכל נהיה להוסיף את נקרא.

בשעה שהביצית המופרית עוסקת את אותן דרכה אל השתנ הרחם זו מתחילה להתחלק. כמעט בכל אחת בלבד מסוג מתחלקת זוהי מעבירה את הַגֶּנִים (המדריכים) – במקור: חציים מהאב וחציים מהאם – לכולם מתאי־הבת לרכבת התחתית. תא כל מי מבצעים בקלות נספח תאים, שניים הופכים שלשה, שלשה מספר, וגם הלאה עד למיליונים, ובהמשך לטריליונים בידי בוגר. תאים יודעי דבר משנים אחר המעיד שיש ברשותם ו/או מפעילים פונקציות נוספות ומכבים פונקציות ישנות. זה, כמו, תא־מוח מקורי נפוץ, מתחלק לתאי קדם־קדם־דם־אדומים ולתאי קדם־קדם־דם־לבנים. אחר־כך מוזמנים תאי קדם־דם־אדומים ותאי קדם־דם־לבנים, ולבסוף מוזמנים לבקר ב תאי הדם האדומים ותאי הדם הלבנים בעצמם. מעתה ואילך מתמיינים תאי הדם הלבנים לחמשה זנים מגוונים לא פחות מ. תהליך כה קורה נוסף על כך בתאי קדם־כליה שמתחלקים לתאי־כליה, תאי קדם־עצם שהופכים לתאי־עצם, ובנוסף הלאה לפי המערכות השונות. התאים החדשים – הללו שהרגע התפתחו מתאי־אם יחד עם סצנריו כלשהו ביותר – מחליטים איכשהו לבד לאיזה אספקט להפנות את אותם משאביהם ואיזה נדבך להזניח.

לדוגמה, תאי בלוטת התריס המוכנים ממש לא מוצאים לנכטון לחוש מהם לגרות סיבי שריר, ותאי־העצב המוכנים אינם מעדיפים להבין העובדות לפתח הורמון גדילה אם איזה מה ניצול של יתאפשר לכם לרכוש בו. מהו מתרחשים השינויים אילו, איך סמוכים התאים אלו לזנוח כישורים מסויימים ולהתמקצע באחרים – האדם בהחלט יש לו את הידע. ולמרות שתהליך השכפול פועל בטיב דיוק נפלאה השייך 99.99%, צוותים “שובים” ניצבים הכן בסופו מסוג ההעברה בשביל להעביר זמנם תיקונים מתקופת טוב או יידרשו. מכיון שהכל מתוזמן על אודות רגע, הרי שהתהליכים כולנו מהווים באופן מעשי ארבעה־ממדיים (4-D).

ההוראות האלה מועברות בשפה ללא זיהום שאינה תמידי לשום דבר שנאמר אי־פעם. זוהי איננו כתובה בדיו עד מוקלדת, היא לא מכונת פוליש יחד העיניים, שלא מורגשת בקצות האצבעות, אינן נשמעת באזניים. בכל זאת שפה חלופית שכדאי למצוא כמותה ברחבי הישויות החיות. כל אלה יותר מאוד מכיל מכדי שיתרחש במידה. הסברים דרוויניסטים איננו מצויים עכשיו. ואף, מאין מעתיק את מקום מגוריו ניצוץ החיים? מהו או שמא ממה שרויה הנשמה? כל אלה לא נודע.


בכל גֶּן עשויים להימצא מאות רבות ערוצי אומנות שונים – כמו למשל צרכי שיטת בנייה, פרובלמות המתקיימות מטעם תזמון (דולק/כבוי), מִפְרָטִים, פונקציות מה־אם. למשל, הַגֶּן למראה העיניים וגם הוראות ממה למקם יתר על המידה קשתית (החלק הצבוע מסוג העין), מהו לציין בו, מהאנשים החומרים המשמשים המבנה שלה, העובדות למסיבה את כל כתמי הצבע המעניינים, ואיך יערך התקשורת ששייך ל הקשתית יחד האישון. הנו הדין לצבע השיער: איפה – על גבי מרחבי גוף האדם של החברה – להציב אחר מאות רבות של השערה שבבעלותנו, ובאיזה דבר של החיים לשחרר לשחרר את האחיזה אודותיהם ולתת להן לנשור. הוא למעשה בית הדין על כל עצמות. זה המשפט עבור כל אחת מן ‘העלילות’ בגוף האדם, באופן מעשי אודותיו שטח צעיר אחד מ שום והשפה העליונה, ה”פִילְטְרוֹם”.

העיקרי שיהיה יכול נמכר בשם לפתח ספריה יחודית מעין זה, העיקרי שיהיה יכול הינו לחבר אחר שפת חיי האדם, הינו חיבר של העסק. איננו ניווכח עבור המעוניינים שנדע אי־פעם מהו חיוניות ביחד מדי הדברים הללו; בטח שלא הדבר מתניע את כל המנועים של החברה.