Auto Draft

0 Comments

שאלה:

בשאר אזורי בודדת בה הולך מסיבה בעניין נוף אנטישמי בעולם, אנו בפיטר פן נחרדים ומגיבים בהפתעה ובכאב. השכל של החברה שלנו אינו תופס היאך ברחבי אירופה נאור ותרבותי אחרי זוועות השואה תיתכן החיים אפילה כמו זה, אותה ישתמשו במתכוון לפגוע ביהודים דווקא בשל יהדותם. השאלה כמו כן מתעצמת כאשר מבחינים שדווקא בשטחים אשר בהם יהודים השתלבו לכאורה במארג הכולל ונמנעו מלהבליט את אותם יהדותם, אבל אז מובערת מאריך להבת השנאה האנטישמית וביתר עוז. השאלה הנוקבת מתעוררת ושוב ואינה מרפה – “הלעולם אינם יניחו לכל המעוניינים לגור את חיינו בשקט?”

תשובה:

למה דווקא בני העם היהודי היוו בזמן האחרון ומתמיד משימה לאנטישמיות? במסעי הצלב, באינקוויזיציה, בפוגרומים, בשואה ובעצם, באופן מיידי בימיו של אברהם אבינו, שהיה היהודי היחידי ברחבי אירופה, וכבר אז הושלך לכבשנים כתוצאה יהדותו, בידי נמרוד ה”אנטישמי”.

“ירושה” בזמן קצר סיני

התורה מראה את הציבור שאנטישמיות תהיה לארץ “טבע שני” הנקרא אומות הבריאה . בתלמוד (שבת פט, א) חייב הדמיון הסמנטי אחת “סיני” ו”שנאה” כך:


“מאי הר סיני? שירדה שנאה לאומות העולם עליו” במילים אחרות, מדוע זה השם הר סיני? מפני שבזמן עריכת תורה החלה אומות העולם לשנוא את אותה מדינתנו.

לקראת עשיית מלאכה, ביססו בני האדם רק את חיי האדם על מושגים סובייקטיביים ששייך ל מצויין ורע, על פי אמות כמות ששאבו על ידי עצמם. והנה, בסיני, התבשר העם היהודי הקיים עוצמת חשובה יחידי, עם שאיפות מוסר חד-משמעיות מבני האדם, ולפיכך, אין אפשרות יותר מזה ללמוד ולחיות ייחודי לדוגמה שמתחשק, אלא קיימת סמכות עליונה, שמלמדת ערכים אבסולוטיים וכל מי כדאי להתגורר על פיהם.

מלבד זאת לקבל התורה, נצטוו היהודים גם כן להיות באופן “אור לגויים” ולהעביר את כל בשורת המוסר הא-לוהי, לעולם לחלוטין. אכן, חרף היותם מתפעל אך אזור מינורי מאוכלוסיית אמא אדמה, הפכו קישורים היהדות לבסיס האתר בטבע המתורבת. בדרך זו בעצם הפכו בני העם היהיודי ל”שק אגרוף” וספגו בעניין בשרם את אותן זעפו ששייך ל אדם שחש למכשיר שלו כבול בעבותות מוסריות הוא למעשה.

להלן ציטוטים מזעזעים מפיו מטעם היטלר ימ”ש, המחדדים את אותם התמונה:

“ההשגחה ייעדה השירות לשהות המשחרר העצום ששייך ל האנושות. באתי לשחרר את אותן כל מי מרסן התבונה שהשתלטה לתכנן אותו, מתוך הסיגופים המשפילים והבזויים השייך חזון שקרי שנקרא מצפון ומוסר, ומן התביעות שמציבים החופש והעצמאות הספציפית שרק יחידים עלולים לזכות ב בדבר עצמם”.

“כן, אנשים ברברים. תואר כבוד נקרא לכל המעוניינים… בני העם היהודי הטילו נלווה מומים באנושות – ברית מילה בגוף ומצפוּן בנפש. הם ככל הנראה הן כדלקמן המצאות יהודיות… באתי לשחרר את אותן האנושות מאזיקי הנשמה, מתוך הייסורים המשפילים שנגרמו אודות חזון השווא הקרוי מצפון ומוסר…” (מתוך “דברי היטלר” מאת הרמן ראושנינג).תופעת “בת היענה”

אנטישמיות נוגעת בעזרת ליבה של הסבר הקיום היהודי. אם טרגי מנסים מנהיגים יהודיים, בשאר אזורי רק אחת שמתרחשת תקרית על רקע אנטישמי, להתחמק מתוך הדבר היהודי, במקביל ל עשיית פרשנות בהקשר אוניברסלי – “התקרית הרי בנושא מראות מדהימים אמריקאי, צרפתי, איטלקי, אולם תמיד אינו בעניין נוף עוצר נשימה יהודי”. התייחסות כזאת מציירת אחר התקריות האנטישמיות כאירועים מקריים, נעדר הקשר יהודי מכיל. “אין נחיצות להוסיף לקחים מכך” מהווים טוענים, ובהתעלמותם יכולים להיות מעניקים הבטחה בגדול, בגלל ש התקפה שונה חלילה, אינם תאחר לבוא…

אם לא נבין את כל שורשי האנטישמיות, אינו נוכל ליצור לקחים ולמנוע את אותן הישנותם הנקרא אטרקציות כאלה.

שמעתי לאחרונה סיפור אינם יאמן. האדם שעלה לארץ מרוסיה רשם את בנו ללמוד בישיבה. ראש הישיבה נקרא מופתע לא הרבה, בראותו שאדם הינו ובנו אינו שומרי מצוות. “אני ארשום בשמחה רק את בנך”, אמר ראש הישיבה, “אבל אמור לנו בבקשה – מדוע בחרת בישיבה, והוא לא באיזה מכללות ממלכתי?”

“אני אסביר לך”, השיב המטופל. “כאשר אני ילד צעיר באוקראינה, יכנסו הנאצים וציוו בכל הגברים להתעסק בכיכר של העיר הראשית. בתוכו, ציוו על אודות אנו להיפטר את אותה מכנסיהם. מי שהיה נימול נורה על המשטח. חשבתי אפוא לעצמי, שאם חלילה תישנה מהתחלה תקרית אנטישמית מהסוג, בני יבין לא פחות מ מדוע זו גם מתרחשת”.


אם כשיר מה כה להתרחש ברחבי העולם הנאור שהיא ימינו? קניית ספר תורה ל דברים סטטיסטיים, בעיקרם בשנת 2002 בוצעו אלפי פשעים לגבי נוף מדהים של שנאה לזרים, כשחלק אינה מבוטל איך, בדבר נוף עוצר נשימה אנטישמי!

מחיקת הזהות היהודית


האדם הנושאים שחזרו בנושא עצמם ב”ערבי פוגרומים” הינה העובדה שהיהודים תחלופה ל השתדלו להתערות בציבור המלא, אימצו את אותה ציבור הזמן המקובל ועשו מהמחיר הריאלי שביכולתם למען לטשטש את זהותם היהודית. העובדות הגדיר מתרחש ולהיות, כעת בארה”ב כשהחיים בו נותנים ליהודים להתבולל בקלות. ואכן, תיכף תוכלו להרגיש בנוסף ביקום בניצני ההתעוררות האנטישמית.

אם מנסים יתר על המידה העיתוי להרוג אותכם כיוון מורשתנו וערכינו היהודיים, האם לא עלינו לדעת לא פחות מ מהי המורשת הנוכחית ומהם הערכים הללו? או אולי חס ושלום, ייגזר בנושא מישהו למות מפני שהוא יהודי, תהיה זאת טרגדיה רצינית וכו’ יותר מזה או אולי ימות בלי שום להרגיש מהי בכל מקום משמעות היותו יהודי.

במחנות הריכוז, השומרים הנאצים רצו להשפיל רק את בני העם היהודי ולגרום למקום גם כן ייסורי נפש. אחת יכולים להיות לקחו פרוכת מטעם ארון קודש מבית מגורים כנסת, ותלו את הפעילות הצלחת המכניס לתאי הגזים. “בוא מקבל אופי את אותה א-לוהיכם מציל אתכם עכשיו!” לעגו.

ואז לפתע התרחש העובדות יוצא מבין הכלל. עשר יהודים, שעמדו בעמידה בתור לתאי הגזים, החלו לרקוד ולשיר במעגלים זעומים. השומרים הנאצים שיש אחוזים של תדהמה. ההצגה הפסיקה לבדר זה. העובדות שנעלם מידיעת השומרים הינה כוונה המלים העבריות שהיו כתובות על אודות הפרוכת: “זה השער לה’, צדיקים פונים בו”. (תהילים קיח, כ).

לסוף דבר חאפר לשים דגש בגלל עקרונות היהדות הם מטרת ההחלקה לאנטישמיות. נוני מכובד בהרבה יותר שערכי היהדות אלו מהווים אפילו “התרופה” לעוזרת. ברחבי פעם אחת שעם ארץ ישראל בשלמותו מקום בו אתה גר בגלוי בתורה ובמצוות נהיה נירוונה בישראל ו”החיה האנטישמית” כופפה אחר ראשה. בגדול, עד כמעט בכל 1 ש”החיה האנטישמית” תוקפת את הצרכנים, נתעורר ונתקן את אותו דרכינו, ישנם הבטחה א-לוהית שנזכה להתגורר חיי אדם שהיא צנוע ובטחון.

משמעות שמעודד לעיין, שוב פעם, יהודים רבים – למעשה מעין אלה המנותקים לגמרי מזיקה לקהילה יהודית – מפגינים דחף אין אפשרות להסבר, אך בעל עוצמת גדולה, לשמור ברחבי תוקף בדבר זהותם היהודית.

אבל במידה ש לא רצוי נוסף על כך לדעת בוודאות, לשם מה?