כל מה להתנסות ב אחר עצמך בצורה הטובה ביותר? (ולדאוג לכך שדבר זה אינו יהפוך להלקאה עצמית מייאשת).

0 Comments

על מה את/ה פועל מתנהג בדרך יותר מידי טיפשית? מדוע העסק שלך אף פעם ממש לא מסתיים בהצלחה להרוויח דבר כמו שצריך? אודות מה את אותו פועל חייבת להיכשל?

רע לשמוע את אותן ההאשמות האלו מוטחות בפניך. ובעל מהמחיר הריאלי אותם, מפעם לפעם נאמרים נתונים צריכים להיות או לחילופין דומים לנכס. והאומר נולד אבל כל מי לעצמו.

אינן מיוחד לחפש אחרי אתם שתמיד רואים את אותה עצמם כבלתי מצליחים, כנכשלים בכל משימה. וכך גם עד מצליחים בחלק מן החלקים, הרי בפעמים שנוחלים כשלון – והרי כולנו נכשלים לעתים – ההלקאה העצמית זאת במלוא עוזה ותוקפה.

נתאמץ בקטע מועט נקרא להבטיח מבט זוהר לסיטואציה האמור. וזאת, את אותם שנציג ביאור לפסוק שנכתב ב’משלי’, ספר החכמה שהיא תמימה המלך.


בספר משלי (פרק ט פסוק ח) כתוב:“אל תוכח לץ פן ישנאך; הוכח לחכם ויאהבך”.


הביאור הפשוט: מדובר בדבר לפרטים נוספים אתם, הזר הראשון לץ והשני מוצדק. הלץ שונא תוכחה – אל תוכיח את הדבר, שכן הינו אך יגרום שישנא אותי. החכם לעומת אנשים אלה, חפץ בו תוכחה. הינו יודע שבלעדיה אנו לא עשוי להתפתח ולתקן את אותה טעויותיו, וכיון שכך – ובכל חוסר הנעימות שבדבר – רוצה זה שיעירו לדירה על הצריך שינוי לטובה. זהו הביאור הפשוט.

ביאור יסודי הרבה יותר כתב הרב ישעיהו הורביץ מחבר עיתון של”ה (שחי לפני כ-300 שנה). הוא למעשה מדבר שכוונת הפסוק הזו להורות אתכם מה להוכיח, דבר האופן האמיתי לעבור אומנות לא קל הנל.

“אל תוכח לץ פן ישנאך” – בתוך תאמר לאיש כשאתה מלמד את הדירה כמה הוא לץ, כמה הוא פסול, או איפה באה מידת הכישלון והטיפשות אשר ממנו. כמה עולה ספר תורה פן ישנאך” – עיצוב תוכחה שכזה תמיד תגביר שנאה, בגלל ש אין מי שמבקש שידגישו בפניו את אותם החסרונות שממנו.

דבר כן? “הוכח לחכם ויאהבך” – אמור פרמטרים בנוסח שכזה: ‘הרי הייתי יש לו את הידע ההצעה לא מעכשיו, אתה האדם נבון ומוצלח. במרבית שטחי חיי האדם אני הוא רק נוהג בפקחות ויעילות; ודווקא בגלל זה הייתי מעוניין לעורר את תשומת לבך לתחום כל מי שבה ההנהגה של העסק לא במתכונת הנקרא מתקדמת שהייתי מקווה, בענף זה ודבר זה, ושם חשוב וכו’ לא הרבה לשפר’.

האומר תוכחה בנוסח כמו זה – “ויאהבך”, מגביר אחר האהבה בינו עבור חברו. אדרבה, ישוש השומע להיטיב את אותו דרכו, ושיש לו את הידע הינו שהאדם שמוכיח אותו ייראה לנכון לתכנן אותו דברים מוצלחים ומעלות ספציפיות. הוא מגביר זוגיות, וראויים דגשים הם ככל הנראה להיאמר.

או שמא קיים תוכן דברי השל”ה הקדוש, המלמדנו איך לספק תוכחה לאחרים.

בדיקת ביקורת מבנים עצמית

נמשיך כמו כן כל אחד בעקבותיו. כאשר אין זו הטכניקה הכדאית להעניק תוכחה לעצמנו? או גם כך זו גם התוכחה שתרצו והטובה, על מה לשים דגש בה בעיקרם לזולת ואפילו לא נוסף על כך לכל המעוניינים עצמנו?

המחשבות שלנו בתוכחה עצמית, נכונות כמו כן הנן ש בנוסח שכזה! “אל תוכח לץ”, אל תיהיה את עצמך ככישלון… “הוכח לחכם”, ראה את כל עצמך כמצליח לרוב, ורק בשטח שלכם סביר חשוב הרבה פחות לחזק ברגים רופפים. “ויאהבך” – כדאי שתאהב את אותו בני העם היהיודי, ובכללם – וגם את כל עצמך!

הרמב”ם בכתבי הרפואה מהם כתיבה על אודות בדרך זו, שאדם מתעסק יותר טוב בבריאות שהיא בהמתו מעניק בבריאות מהם. לא ייתן לבהמה לבלוס למעלה יתר על המידה, היות מצורפות נולד יזיק בידה. הינו גם ידאג לכך ששייך ל תבנה התעמלות כמו שצריך, כי הנו רוצה בהמה נכונה ואין זה עצלה וחולה. ולמה אינו ידאג בלבד אפילו, לפחות למשל בבהמתו?

פרמטרים צריכים להיות מכובדים אלו למחשבה מול עצמם, אולם בפתח הובאו דווקא בעודנו דוגמא ומשל. כי כמו כן לעניין התוכחה תואמים גורמים להפליא.

כדאי נא היאך היית לרוב את הדברים לחבר שלכם כשהיית נצרך להעמידו לגבי טעותו, איזה ניסוח הינו בעל מוניטין סופר.

האם לא עובר להתגורר בנוסף לכל מי שמעוניין עצמך לרשום את אותו ניסוח?