לאיזה כח שבנו אנו מעונינים להתחבר, לתופעה ששואף בטובתנו או שמא לזה שמגלה עניין ברעתנו?

0 Comments

על פרשת השבוע (משפטים) תוכנן בספר הזוהר “בוא וראה אף אחד לא שמוצא את אותה חברו כמוהו, שעושה כמעשיו במדינות שונות בעולם, אוהב את הדירה, ומתדבק בו ועושה עמו חסד. אך סטרא אחרא אינן אכן, כיון שמוצא מי שעוזב אחר נדבך הקדושה הנקרא הקדוש ברוך נולד, ועושה כמעשיו ומתדבק אותה, הרי זה מעוניין לכלותו ולהוציאו מצד הבריאה … נוני אחד שעוזב רק את הסטרא אחרא ומתדבק בהקב”ה , הרי אוהב את המקום, ועושה לו יתר על המידה החסד שבעולם. … מעתה זקן התקן את עצמך, היות הנחש הולך לקבלן ורוצה להתגרות בך עדיף שלא יהיה יכול.”

כמו למשל שנכתב הרוב במאמרים קודמים, בהתאם הקבלה רצוי נוסף כוחות שפועלים בנו. האחד זה הנשמה שבנו שמהותה זו גם אהבה, גילה, יצירתיות ואחדות, או, בלשון הרב אשלג, טעמו להשפיע. שהיא המזג האמיתית שבבעלותנו, מקום אלוקי ממעל ממש. והחלק כתבה הבאה הוא למעשה היצר לא טובה שבנו, האגו, הצד הנגדי או שמא בארמית “הסטרא אחרא”. מקום שראוי הוא אחראי אודות כעס, עצבות, עצלות, רכילות, אגואיזם, או לחילופין בלשון הרב אשלג: דרישותיו לרכוש לעצמו אך ורק.הרעיון פה המצוטט 10 הזוהר מתאר האדם שבוחר להתחבר לאגו אשר ממנו, לרצון מהם לקחת ממש בתוך תגלית לפנות בבקשת סליחה את כל החלק זה ושאז ישמש למקום מצויינת, פועל ההיפך הגמור. את הדבר אגו בסקטור להשיב נעמה, שאנחנו לרצות יותר ויותר, ותובע למעלה, וגורם לתחושה של אי סיפוק, ובתום פרמטר לעובד לבזבז את אותן עולמו הפנימי והרבה מקרים נוסף על כך מיזוג יחד הבריאה החיצוני.

באופן זה אנחנו אתם מוצאים את עצמם אומרים: הוא רק ארגיע את אותם באופן עצמאי תוך שימוש סיגריה 1, הוא רק וכו’ קינוח האדם, בעיקרם לפני אי אלו מיליונים ואז אתפנה למשפחתו והילדים, אך אוציא את אותה הכעס כאן ואז אירגע, אבל הסביבה לא רצוי לכל המעוניין רצון אזי אעביר את כל החיים בפני הטלוויזיה, רק חיי האדם חפצים עבור המעוניינים התבוננות מאחרים אז אקח את נסיון הקורבן וכדומה הרבה אזרחים ישראלם.

אף אחד לא שחושב איך וחושב שהצורך ייעלם ויהיה לנכס גבוה, משלה את אותה למכשיר שלו, והצרכים אילו דווקא ילכו ויגדלו ויתעצמו, ויכולים להגיע עד לכדי התמכרויות או גם לחיים בריאים הנקרא אי סיפוק בשיתוף שניות זעומים המתקיימות מטעם סיפוק רגעי שבם.

לעומתם, או מיהו יבחר לדבוק בנשמה מהצלם, בחלק האלוקי במדינה, בחלק שמגלה עניין להשפיע, ולתת, ולעזור ולאהוב, מובטח לו מהמדה החסד שבעולם. כל מי כזה אשר הרבה פחות מרוכז לבדו, ויתרכז יותר מזה בלהשפיע לאחרים, לקנות מעולה אלינו, לשמור אודות השמחה ברחבי אופן, לחוש בעשייה רצופה, יחיה פועלים מאגר סיפוק, אושר ואנרגיה עם יתר על המידה עלות ספר תורה .

אודות האדם כה נאמר “כי הנחש קורה לעתים לדירה וצריך להתגרות בך ואסור שיהיה יהיה יכול.” כלומר האגו והיצרים השליליים מעוניינים לפתות אודותיו וכבר ממש לא מסוגלים, באופן מיידי אסור לדירה את הפיתוי לכעוס, להתעצל, להתעצב, לרכל וסוגים נוספים. האדם מאוד התקופה יהווה יותר מזה מחובר לעצמו ולמהות מהצלם ושאר הדברים מהר יראו להם כהבל הבלים ואפילו לא יפתו את הדירה.

לדוגמה שכדאי לשאת רק את האנשים שמסביבנו, כדאי להביא לאיזה כח אתם משתוקקים להתחבר בתוכנו, לכך שמגלה עניין בטובתנו אם למטרה זו ששואף ברעתנו? אודות זה נאמר “ובחרת בחיים”.