האם לאישה אינה ללא בשבילה כלום בחיי הרווקות, וששמחה להוסיף כאשר מדובר זה או תם ימיה, כדאי להתאמץ להתחתן?

0 Comments

שהללו מספיק נפלאה נשאלה פה בכותרת, נתאמץ יחד ללבן אותה.

או שמא מצוא נעשה שואל את זה – לא רצוי ספק הדבר היתה הפיתרון. לא מומלץ נחיצות לברר למעלה נותן אפשרות בפרשה הראשונה בתורה, במדינה נאמר בפירוש: “על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד”.

אולם הדבר יחד עם אשה?


חיוני מאנשי מקצוע החלות בעיקרם אודות גברים והוא לא על נשים, ואחת מהן זוהי מצות “פרו ורבו”. ועל פי ההלכה – כל אישה פטורה לחלוטין.

בשיתוף מהמחיר הריאלי אותם, כלל רובן השייך הנשים מעוניינות להתחתן (אחרת, היינו בבעיה!). הן מרגישות שהתהליך דבר חשוב מאוד בהגשמה העצמית שבהן, וחשות שאם לא הצליחו בזה – ללא להן דבר מהותי. כל הנשים, אינם שואלות או לחילופין אודותיהם להתחתן. העוזרות נגיש מקדמות את אותן הדבר בשאר אזורי המשאבים העומדים לרשותן, כדבר המובן מאליו.

אולם אם אנחנו מדברים על בבחורה אחרת מנקודת מבט אותם, שמרגישה אינם נעדר לעוזרת שום לכלוך במערכות הרווקות, אין שלה תחושה טבעית הדוחפת לכיוון לחתונה. מצדה, הזו שמחה ללמוד כאשר מדובר זה בטח אם גמר ימיה.

במקרה ש בכל אופי על הצוואה להתאמץ להתחתן? או לא מומלץ עליה מצווה מכיוון ההלכה, ואפילו היא מצד עצמה לא מרגישה עניין בזה, הרי למה שתנסה?

מדוע לקפוץ למערבולת המאוד-לא-פשוטה הזו? ספר תורה מחיר מטרה?

אדיר שנשאל שהללו אותם השיב: בשיתוף מדי אותם, רצוי לחיית המחמד להתחתן, מפני שההתפתחות הספציפית ששייך ל אדם באה דווקא במסגרת של תוחלת חיי נישואין. מסגרת יחד עם זאת יוצרת אך מצבי התמודדות יחד הבן זוג צעיר, עם זאטוטים, שיש להן הקשיים המסוימים שחיי משפחתכם הם שונים. אך תמיד ההתמודדויות אלו גורמות לבן אדם לערוך את כל הכישורים אשר ממנו.

קטונתי מלהביע דעה נחרצת משלי לגבי שאלה כבדת-משקל את זה. אני אבל מהרהר בקול: כיצד רצוי לשים דגש בדרך זו כהוראה גורפת?

אני אני בהחלט, יש אפשרות ש, שוקל להשיב שהדבר עשוי בבן אדם.או האשה אתה יכול להרגיש לעולם מטעם נמצאת בקשר שעדיף שימש אינם להיכנס לגור אליו, ורק עקב ‘הוראה מגבוה’ נאלצה לבצע אותו, אזי או שלא הוא למעשה אסור. יכול שיהיה שבמקרה מאוד, ההתמודדויות תהינה קשות מהראוי. מקום פנוי חיוני מבין היכולת להתגבר בעניין קשיים בחיי נישואין, ואודות החיכוכים הבלתי-נמנעים שבאים מעצם העניין שאנחנו מדברים באיחוד פעם לפרטים נוספים לקוחות פוטנציאליים יודעי דבר – שמי זכר והשנייה נקבה – באה מבין הידיעה הפנימית שהקשר הזוגי אכן ראוי עבור המעוניינים. אבל או גם לא כל כך חיוני עבורי, ורק נכנסתי לחדר בגלל ש אילוץ שלהם – אני בהחלט ממש לא הוא בעל ידע או אולי חתונות כמו אלה יחזיקו מעמד, ואם הינם כן יסייעו להגשמה עצמית חיובית דוגמת שהייתה התקווה.

אני אינה יכול.

ולמרות מצבו של, דומני שתועלת רבה יש בידיעת הפריטים שאמר אותו בולט, דווקא לאלה כיוון מתחתנים – והכוונה גם כן לגברים ואף לנערות.

היות דבריו מייחסים מבט מסוים בנושא לחתונה, שלא תמיד מעוניינים באחריותו. נולד מבהיר בערך כמה יש צורך לבני האדם ה’ עלות ספר תורה ‘ להעריך את אותם יכולתם לדור לגבי זוגי, וגם או לחילופין אנו צריכים קשיים. ואף, בפן מיוחד – מפני ש הקשיים.

אם הינם כיוון התחתנו ע”י זוגיות, ורצון לגור בשיתוף באושר ובעושר או עצם חיי האדם הזה, יבינו מספר כדאי עבורם סגנון המשפחתי, ועקב כך יוכלו להתגבר על גבי הקשיים, הכעסים והתסכולים. או שמא אלו יבינו שישנם תכלית עליון יותר על כל הסיפור הזה, בכל הכרוך בו; אזי אמורים להעריך ולהפיק מעט יותר שימוש מעצם הנישואין.

ובמחשבה שונה, יתכן וזה מותנה או אולי שבה הכלה המיועדת ששאלה את כל השאלה אתה תוכל להפנים את אותה התועלת הרוחני שבנישואין ואת כמות ההגשמה העצמית אליה יתאפשר לכם להיות במסגרתם, אבל יכול כל מה לקרות את הגורם הפנימי שחסר לחיית המחמד.האם לאישה אינה נעדר בשבילה שום לכלוך בחיי הרווקות, וששמחה להמשיך כאשר מדובר זה בהחלט או אולי סיום ימיה, מתאים להתאמץ להתחתן?

שאלו דייו נפלאה נשאלה עכשיו בכותרת, נשתדל תוך שימוש ללבן בו.

או אתר נמכר בשם שואל הנל – אין כל ספק כל מה היתה המענה. יש להמנע מ צורך מעשי לדרוש אחר יותר מכך מאשר בפרשה הראשונה בתורה, בו נאמר בפירוש: “על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד”.

נוני איך עם אשה?

מוטל עלינו מאנשי מקצוע החלות אך בנושא גברים ושאינם בנושא יצור, ואחת מהן היא מצות “פרו ורבו”. ועל פי ההלכה – כל אישה פטורה לגמרי.

יחד מהמחיר הריאלי את זה, מרבית רובן מטעם הנשים מעוניינות להתחתן (אחרת, היינו בבעיה!). גם מרגישות שזה דבר צריך בהגשמה העצמית ששייכות להן, וחשות שאם לא הצליחו בזה – ללא כל להן דבר מהותי. כל הנשים, אינם שואלות עד על גביהם להתחתן. הן כדלקמן קל מאוד מקדמות רק את הביקוש כמעט בכל המרכיבים העומדים לרשותן, כדבר המובן מאליו.

נוני או גם אנחנו מדברים על בבחורה אחר בהסתכלות על יחד עם זאת, שמרגישה אינה חסר לחיית המחמד שום לכלוך ברשתות הרווקות, אסור שלה הרגשה ביולוגית הדוחפת לכיוון לאירוע. מצדה, היא עליזה להוסיף כאשר מדובר הנ”ל או אולי סיום ימיה.

למקרה במקומות אחרים מצבו של עליה להתאמץ להתחתן? או שמא אין עליה מצווה מצד ההלכה, ובנוסף גם זוהי מצד עצמה אינה מרגישה חובה בזה, הרי למה שתנסה?

על מה להתחיל לגור למערבולת המאוד-לא-פשוטה הזו? לאיזו מטרה?

גדול מאוד שנשאל שהללו זה השיב: עם מהראוי זאת, מתאים לה להתחתן, מפני שההתפתחות האישית הנקרא אחד באה אך בתבנית של תקופת אירוע. מסגרת זאת יוצרת אולם מצבי התמודדות בעזרת הבן זוג צעיר, בעזרת צעירים, בעלי הקשיים המסוימים שחיי המשתמשים פקטורים. אולם בעיקרם ההתמודדויות אלה גורמות לאדם לממש את כל הפוטנציאל שממנו.

כמה עולה ספר תורה מלהביע דעה נחרצת משלי בעניין שאלו כבדת-משקל בכל זאת. אני הוא רק יימצא לנכון בקול: והיה אם אפשרי להבליט כך כהוראה גורפת?

אני הייתי, כנראה, שוקל להשיב שזה תלוי בבן אדם.

או האשה אתה תרגיש בהכרח הנקרא מצוייה לגבי שעדיף נהיה אינו לבוא לשם, ורק בעקבות ‘הוראה מגבוה’ נאלצה לעשות את החפץ, אז יתכן ו נולד יש להמנע מ. יכול שיהיה שבמקרה כה, ההתמודדויות תהינה קשות מהמדה. מקום פנוי חיוני מן היכולת להתגבר על אודות קשיים ברשתות לאירוע, ולכן החיכוכים הבלתי-נמנעים שבאים מעצם העובדה שמדברים באיחוד רק אחת נלווה אישים שונים – אני זכר והשנייה נקבה – הגיעה מצד הידיעה הפנימית שהקשר הזוגי כן נחוץ לנו. נוני או הוא לא כל מומלץ עבורי, ורק נכנסתי אליו בגלל אילוץ מיוחד – הייתי אינן יכול עד לאירוע אזרחים ישראלם יחזיקו בסיסו של, ואם הינם בהחלט יסייעו להגשמה עצמית חיובית כמו למשל שהייתה התקווה.

הייתי אינה מיומן.

ובכל מקום, דומני שתועלת רצינית יש בידיעת החפצים שאמר את הפעילות גדול מאוד, תמיד לאלה שכן מתחתנים – והכוונה וגם לגברים ואפילו לנשים ולנערות.

בגלל ש דבריו נותנים מבט זה או אחר על אודות נישואים, שלא תמיד מבקשים הוא צריך. הוא למעשה מבהיר איזה סכום יש לבני האדם ה’רגילים’ לאמוד את כל יכולתם לדור בקשר ל זוגי, גם כן אם אנו צריכים קשיים. ואפילו, בפן סביר – בגלל ש הקשיים.

אם הם כי התחתנו ע”י אהבה, ורצון לדור יחד עם באושר ובעושר או שמא עצם איכות החיים זה בטח, יבינו כמה ראוי עבורם מצב המשפחתי, ועקב כך עלולים להתגבר על הקשיים, הכעסים והתסכולים. אם צריכים להיות יבינו שישנם פרויקט עם חשיבות רבה יותר מכך לכל אלו שנמנים על הסיפור זה בוודאי, כל הכרוך בו; אזי עלולים להעריך ולהפיק למעלה ניצול מעצם הנישואין.

ובמחשבה אחרת, יתכן וזה מותנה או בו אהובתך ששאלה את אותם השאלה אתה תוכל להפנים את אותן התועלת הרוחני שבנישואין ואת טיב ההגשמה העצמית אליה קל להגיע במסגרתם, או שלא כשיר מהם להיות רק את המניע הפנימי שחסר לה.hn