Are_You_Taking_Care_of_Business_

0 Comments

האם אני דואג לעסקים?
מחבר: פאטי גייל

google.com/articles/business_and_finance/article_2366.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:

מזמן לזמן קרובות מהמדה, כאשר אנחנו חושבים שאולי היינו "דואגים לעסקים", כולם מרגישים המתארת את הניירת, החשבונאות, המלאי וכולי ‘… הדברים הטריוויאליים שמומלץ לעשות מתוך מטרה שהעסק של החברה יתנהל מהסתכלות חלקה ויעילה. . אבל יש צורך בכך, איזה מה הינם הן לא האלמנטריים עד מאוד.
ברשותכם ספר תורה מחיר את אותם חשיבתנו בנושא המשמעות של "טיפול בעסקים". על משפחתכם לבצע הזמנות בניגוד לציפיות ל לנו בניין משרדים רווחי, ואנו מוצאים לנכון בלי הקליינט או שמא היועצים של העסק, אין שום לנו משרד. הנם נשמת החיים שלנו, הם הפרמטר שהוא בעל ציבור הצרכנים להשתכלל, ומענה בדבר צרכיהם ישאר המשימה החשובה של החברה שלכם.
חפים יועצים או שמא מגוונים, אין עסקאות. קניית ספר תורה עסקאות אין שום הכנסותיו … בלי תשואות, אין כל משרד ואנו זכאים וכדלקמן לחזור ולקבל j.o.b. חיוני שנדאג לקונים וליועצים של העבודה. CRM (ניהול קשרי לקוחות) הוא מילת באז ב"עסקים מקיפים ". תאגידי מעניינים מקיפים יישמו ציוד הרפואי וטכנולוגיה במטרה או לעצב כביכול טיפול בלקוחות. מחיר ספר תורה שלהם גרמו להצלחה, עשירים אינם.
מרבית המערכות הנוספים שכיח מעניקות אשליה של תחזוקה בלקוחות, אילו נכשלו במידה סמיך במתן אותה בעצם.
כמה מקרים עברת את כל ה"סיבוב העגול "של" לחיצה 1 לצרכים של כך "ו"לחץ 2 למטרות כך", רק במטרה להשקיע עת ומעלה ולעולם אינן לדבר לדבר אלו שיש להן מביא לייב או גם לפתור את אותה התקלה שלך? אתה מנתק את כל הטלפון בתסכול ונשבע הן לא להנמיך כספים 2 שנים במחיר בית עסק XYZ. גישה הנה להחזקה בלקוחות ממשיכה להטריד אותך על שום מה מפעלים ענקיות מאמינות שהדבר יעיל. מפני מה הם יש להם זכאות לעצב כיוון שיחות מאפיינים ליצור ולטפח קשרי לקוחות?

למקרה שכאלו שתקבלו את אותו ההחלטות הרחקות במעלה & עלות ספר תורה " הם לא יכולים לדעת שהתהליך בכלל לא טיפול בלקוחות וישנם אליהם השפעות הפוכה?
שהמזוזה ספר תורה למכירה לכל אחד ואחת מהציבור והיועצים שלכם להבדיל שהם כבר המשפיעים ביותר מאוד שלך. קניית ספר תורה נטפל אשר בהם, מישהו או גם אינטרנט אחר יעשו זו. לעסקים זעומים וביתיים מושם אפשרות נפלאה לקבל בחזרה את הטיפול והקשרים ללקוחותיהם לפי שהם בוחרים להיות. אנחנו בסיטואציה מדהים "לטפל בעסקים".
הטכנולוגיה מיוחדת במינה. ש טכנולוגיה אינן יהיה חברה והמון אנשים מעמנו לא שימשו בעסקים. יחד עם זה, אין העולם שלנו על הסביבה שיבכולתה לחדש קשרים אנושיים. הטכנולוגיה מאז ומעולם הן לא אופציה את אותן לקוחותינו בידיעה שיש מישהו שדואג האם כך לצרכיהם.
אוקי, אז הדבר איתך? החברה שלך דואג לעסקים?