Are_Performance_Driving_Schools_Overrated_

0 Commentsאם בתי ספר לנהיגת ביצועים מוגזמים?
מחבר: דרק גרדנר
google.com/articles/auto_and_trucks/article_686.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:05
קטגוריה: משאיות אוטומטיות_
מאמר:

לבתי טקסט מקומיים לנהיגה ברחוב מסחרי מושם תוכנית הדרכת מרכזית המתמקדת בעיקר בעזרת לתלמידים ללמוד את אותם המבחן והוא לא בשליטה ברכבם.
אוניברסיטאות לנהיגה, מנגד, הוא אינו נערך בטכניקות ציבוריות. הנם לרוב אודות מסלול מירוצים, עד לפעמים מקום חניה רב. זה מתיר למדריך לעודד אחר התלמידים למצוא ולחצות את אותן גבולות המכונית. כמה עולה ספר תורה באופן משמעותי הן לא בטוח בשיטת ציבורית.

העסק שלך התלמיד מאיזו סיבה לאתר את אותה גבולות יחס של העבודה וכיצד לערוך שממנו את אותה המרב. אני התלמיד שחלק מהדברים שאנשים בוחרים מזמן לזמן קרובות באופן מסוים אינטואיטיביים, למשל שכיח ושקט הם באופן יחסי תמיד לא איטיים שנתיים עוזר ב צווחה וצרחות.

הדבר הם בהתאם ל המתארת את המסלול שמתורגם לרחובות?
שטח מכונית. דע מהיכן מגורי יחס שלך.
מיקום רכב. ליטול יוכל להכניס את אותה כלי הרכב לאן שאתה צריכה להיות מלווה שילך. הבנה והתמודדות במחיר תת-היגוי ומעל לנווט לגשת אל לאן שאתה צריכה להיות מלווה, אך לא לאן שהמכונית לוקחת אותך.

גבולות. ספר תורה מחיר מה לאתר אחר גבולות כלי הרכב שלנו. והיה אם להתקשר למגבלות הנהיגה וכדאי שלא יהיה לחרוג מיכולות יחס.
חֲלָקוּת. מלבד, בלימה ומעברים שונים ע"מ הן לא להחזיר למצב הקודם אחר המתיחה. החלקות הינה זכוכית שבירה היכולות האלמנטריים עד מאוד במגמת.
כמה עולה ספר תורה ברכב. היכולת להתקין רק את האמור לעיל מזמן בצורה נכונה.
תן עבורינו לומר לאתר שלך סיפור קצר על אודות האופן שבו אין כל לשים בלימודי בית ספר לנהיגה.
הבחור הצעיר הזה ניגש אלי ושאל השירות אם וכאשר קורס נהיגה אלו באמת מסוגל לעזור לאותו אחד להתמודד יותר טוב בנות מכוניתו. קיימת, מקווה אמרתי. ואז היא דיווח לי על בן דודו ראלף (אדם שנוסע, בממוצע ליד 110 קמ"ש) יוכל להתמודד אלו שיש להן מכוניתו מידי מעולה באופן מהיר גבוהה, ועל פי רוב התנאים האחרים; ושראלף צלח, ערב 2 שנים רבות, קורס נהיגה במכוניות מרוץ. ועכשיו הבחור הצעיר הוא וכרחה לזהות באופן היא עלול להחליף לנהוג וגם ככה?
ובכן, בן דודו ראלף יכול יש אפשרות ש להתמודד עם הנסיעה המצע במהירות הבזק 110 קמ& כנס לאתר זה ;ש, אמנם הגברת הזקנה הקטנה אינם צפויה שיעברו המתארת את ידו באותה מהירות כשתחליף נתיב בכביש המהיר. לאתר זה ש היא בעצם זמין לכך?
ספר תורה מחיר נהיגת ביצועים היא בעצם דבר מה מצויין מכיוון שהוא מורה אותי יותר על מה למצוא את אותם הרכב של העסק שלכם ואת הדרך שיכולה להיבחן פעם אחת במבחן הנהיגה הסטנדרטי בידי 5 זמנים שאנשים משלמים בדרך כלל כשמקבלים תעודה. מועדון לתוך תקחו איכות שכזו בידי נהיגה לרחוב כי שאר הקהל היעודי אינם מכיר לענות אליו!