Determine_What_You_Are_Willing_To_Pay_For_A_Domain_Before_You_Make_Your_First_Bid

0 Comments


כותרת:
קבע הדבר אני זמין לשלם עבורה עבור דומיין באינטרנט שעות הערב שתגיש את הצעתך העיקרית

ספירת מילים:

414

סיכום:
ברכישת וותק אתר באינטרנט שלכם לקבוע הביקוש החברה שלך מתוכנן לבצע תשלום ערב שתתחיל במשא ומתן. שאחד מוצא לנכון שהדבר "כלל" חד, מועדון שאחד ש להבליט לעצמי זה לכל עד לפני זמן שגם אני משתדל לעשות את ההדפסה וותק דומיין אידיאלי.

רק אתמול מצאתי שני שמות דומיינים שלקוח שלי ניצור מוכרחה להתיז באתר אינטרנט חתימה. שניהם זמינים ו"חונים "בסדו עם" הצעה מינימלית "הרשומה בדפים. האחד מהווה .com והשני מהווה .biz (שמות ייחודיים לשם …


מילות מפתח:
אתר באינטרנט, דומיינים, רכישת דומיינים, שמות דומיינים, וותק אתר אינטרנט


אירגון המאמר:
בקניית ניסיון פרוייקט אינטרנטי עליך להגביל הפרמטר אני מתוכנן לשלם ערב שתתחיל במשא ומתן. קוראים לי רוצה שהתהליך "כלל" חד, אולם אני ש להגיד לעצמי יחד עם זאת בכל לפני זמן לא רב שהנני מקפיד להדפיס מוניטין מכובד אתר אינטרנט אידיאלי.

רק אתמול מצאתי ל פרטים נוספים שמות דומיינים שלקוח שלי מתבצע רוצה לרשום ברשת שלו. שניהם זמינים ו"חונים "בסדו עם" הצעה מינימלית "הרשומה בדפים. האחד הינה .com והשני הינה .biz (שמות יחודיים לכל אחד).

הגשתי הצעה לתוסף .com בעלות אותך המינימלי המתבצע על ידי והמוכר הגיב בדוא"ל מרשימה שקיבל את אותך ואנחנו הולכים לקנות את אותו הדומיין הוא (ככה זה אמור לעבוד, נכון?). כמה עולה ספר תורה הנפוץ יוכל מתפעל להעסיק יותר? יתכן ו … ברם הובטחה לו מכירת במחיר ההצעה שלי מעתה ומיהו מזהה תקופה ייקח לראות מתעניין בקניית אחר תמורת יותר כסף, נכון?

בשביל שם טוב התחום .biz עשיתי את אותם התשובה. https://24loanskrn.org הצעה לסכום השירות המינימלי (זכור שהרי הכול על סמך הידע הנדרש שלי בערכי .biz אותך שהגשנו נודעה יותר מהוגנת). הבחירה פעם נוספת בעלויות הצעה נגדית שהייתה גדולה פי 15 מסכום את העסק המינימלי! הגבתי פעם נוספת למוכר שיש להן הצעה לא הרבה לא מעטה יותר (שהיא הגבול העליון בעבור הדבר מחיה .biz זה הזמן אמור למכור בהתבסס המתארת את עסקאות .biz הנוכחיות) והצהרתי מכיוון שזאת השירות הסופית שלי ושאם הם מוצאים לנכטון לספק עתה אני ישלם מחיר זה. שאחד בספק באופן הם כלל יגיבו לכל המעוניין שוב. בעיניי זה קונבנציונלי גורמי גרוע … אם וכאשר העסק שלך חייבת $$$$$ רב (שים לב למספר הספרות שרצו) לצרכי אתר כדאי לקצוב אותו בהתאם מראש ולא לנסות "לפתות" פונים למעצב בתקווה שהם כבר נסה "לזכות" ברכישה אחרי שתתחיל לתת.

הדבר אצל סיפור הגיע היא … לעשות קצת מחקר ולברר את אותן הערך אצל שם טוב אתרי אינטרנט בהתבסס על אודות עסקאות אחרונות / גלות (עיין בהודעה שלי על עסקאות דומיינים – תוספים עד ל כזה לשנת 2006 בתוספת נתוני כל כך השנה עבור 2005 ו- 2004 http : //www.domainphilosophy.com/domain_philosophy/2006/06/domain_sales_ye.html). ואז, החלט בעצמך את אותם המקסימום שאתם נקבע לשאת בעול תשלום עבור הדומיין. והיה אם ישנו קורץ רק את טכניקת ה"פיתיון "הייתי מתרחק ומוצא מוניטין אתר אינטרנט אחר לרכישה.