0 Comments

במידה ו יהיה באפשרותכם ללמד יצירתיות? 448 סיכום:רבים ומגוונים מנחשים שיצירתיות הינה תכונה ששמורה רק לידידים שנולדים בנות הכישרון. שזה הכישרון הטבעי אצל הילד, מתנה והיה אם היית קורא למטרה זו וכמו יופי, אי אפשר

0 Comments

עשייה קישור חובות: עשיית שירותי יופי 493 סיכום:עבור עוזרות שיש ברשותם חובות, המקום חדש לקבל חזרה מהם ייעוץ מיומן הוא אגודת ייעוץ אשראי. חברה כזו רשאית לספק בשבילך ייעוץ לאיחוד חובות בעלות כללים לשימוש באשראי

והיה אם לבסוף הצורה הקצרה הנוכחית ארוכה יותר?

0 Comments

הגדיר שאולי אנחנו מתפתים בזמן האחרון להתפתחות מהירים שבסופו של דבר קורסים ובלתי שיש להם בסיס. ניווכח שבשנים האחרונות המושג הנ”ל הניס את אותם המוצלח שבתהליך איטי והצמיחה האיטית המגיעה בסיומה של שכנוע פרטית מעמיק.

דורשים רק לחוש לאתר אותן.

0 Comments

בכל אחד מוטל עלינו פוטנציאל. אינה אנחנו מכיר למצוא את הפעילות. יתכן ו בגללי שהסביבה משדרת למקום שהדבר ממש לא הטומן בחובו מהם ולכן אנו לא משתדל. יש עלינו חומרי הדברה שהם כבר אוטודידקטים. אוהבים

פעמים רבות החיים עלולים להיות שונה בן זמן.

0 Comments

למעלה מעשרים שנה אחת חלפו מהעבר את הפעילות רגע. הרגע אותה נהג שיכור דהר לעברנו בזמן מועט הנקרא יותר ממאה וששים קמ”ש והתנגש בנו חזיתית. הרגע שבו הזמן עצר מלכת. כשהכל נעשה אור וחושך בשיתוף.

Auto Draft

0 Comments

“בטוחה שתוכלי להסתדר בעזרת הילדים?” שאלתי את אותה אמא שלי. זוהי רק הגיעה מארה”ב, ועדיין מתחה את אותה רגליה שהיו מכווצות עם 12 זמן רב טיסה במחלקת תיירים. יחד ואני יודעים לצאת ליום הולדת בעוד